Videns Pædagogisk Aktivitets Center (VPAC)

VI GØR HISTORIEN LEVENDE Oplevelse, aktivitet, indsigt og forståelse

Kulturcentret ASSISTENS forsker og formidler i emner der spænder bredt fra naturvidenskab til humaniora. Centret formidler til mere end 37.000 besøgende årligt fra både ind – og udland, heraf knapt 16.000 børn og unge.

Kulturcentret ASSISTENS er et Videnspædagogisk Aktivitetscenter, VPAC, hvis opgave det er at formidle oplevelser og viden med udgangspunkt i Assistens Kirkegård, kirkegårdens historie og relaterede emner inden for kunst-, kultur- og identitetshistorie. Vi formidler kultur- og socialhistorie, fortalt ud fra levevilkår gennem tiden og naturoplevelser i kirkegårdens haverum. Det sker gennem Skoletjenesten (Etisk værksted for børn og unge), udstillings- formidling, events, musik og teater, samt folkeoplysnings- og debataktiviteter. Et Videns Pædagogisk Aktivitets Center er et statsstøttet oplevelsescenter  hvor børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige  og udfordrende aktiviteter for alle sanser.

I Kulturcentret ASSISTENS mødes den besøgende af levende mennesker i en direkte kulturformidling. Vi har gode erfaringer med anvendelsen af Kapellet og kirkegården som stedspecifikt performance rum.  Vi benytter os af en flerhed af udtryksformer: dialogbaseret, mundtlig formidling, kreative værksteder, musik og performance, udstillingsformidling og sanseoplevelser i kirkegårdens haverum. Vi befinder os i de autentiske rammer – i Kapellet og på kirkegården – og formidler historie og etik, der hvor begivenhederne har udspillet/ udspiller sig. Begreberne tid og rum bindes således sammen på en særegen måde i Kulturcentret ASSISTENS.

Der er 16 VPAC’ere i Danmark : AQUA Ferskvands Akvarium  – Bornholms Middelaldercenter – Experimentarium – Fjord & Bælt – Geocenter Møns Klint – Historiecenter Dybbøl Banke – Kulturcentret ASSISTENS – Middelaldercentret – NaturBornholm – Ribe Vikingecenter – Sagnlandet Lejre – Tycho Brahe Planetarium – Vadehavscentret – Lille Vildmose Centret – Økolariet – Universe.

 

 

Værkstedsaktiviteter i Kapellet "Spøgelser til dukketeater"