Videns Pædagogisk Aktivitets Center (VPAC)

Kulturcentret ASSISTENS er et Videnspædagogisk Aktivitetscenter, VPAC, hvis opgave det er at formidle oplevelser og viden med udgangspunkt i Assistens Kirkegård, kirkegårdens historie og relaterede emner inden for kunst-, kultur- og identitetshistorie. Vi formidler kultur- og socialhistorie, fortalt ud fra levevilkår gennem tiden og naturoplevelser i kirkegårdens haverum. Det sker gennem Skoletjenesten (Etisk værksted for børn og unge), udstillings- formidling, events, musik og teater, samt folkeoplysnings- og debataktiviteter. Et Videns Pædagogisk Aktivitets Center er et statsstøttet oplevelsescenter  hvor børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige  og udfordrende aktiviteter for alle sanser.

 

Der er 16 VPAC’ere i Danmark

AQUA Ferskvands Akvarium  – Bornholms Middelaldercenter – Experimentarium – Fjord & Bælt – Geocenter Møns Klint – Historiecenter Dybbøl Banke – Kulturcentret ASSISTENS – Middelaldercentret – NaturBornholm – Ribe Vikingecenter – Sagnlandet Lejre – Tycho Brahe Planetarium – Vadehavscentret – Lille Vildmose Centret – Økolariet – Universe.