Videns Pædagogisk Aktivitets Center (VPAC)

VI GØR HISTORIEN LEVENDE Oplevelse, aktivitet, indsigt og forståelse

Kulturcentret ASSISTENS er et Videnspædagogisk Aktivitetscenter, VPAC, hvis opgave det er at formidle oplevelser og viden med udgangspunkt i Assistens Kirkegård, kirkegårdens historie og relaterede emner inden for kunst-, kultur- og identitetshistorie. Vi formidler kultur- og socialhistorie, fortalt ud fra levevilkår gennem tiden og naturoplevelser i kirkegårdens haverum. Det sker gennem Skoletjenesten (Etisk værksted for børn og unge), udstillings- formidling, events, musik og teater, samt folkeoplysnings- og debataktiviteter. Et Videns Pædagogisk Aktivitets Center er et statsstøttet oplevelsescenter  hvor børn og voksne får viden og indsigt i natur, historie og videnskab gennem lærerige  og udfordrende aktiviteter for alle sanser.

I Kulturcentret ASSISTENS mødes den besøgende af levende mennesker i en direkte kulturformidling. Vi har gode erfaringer med anvendelsen af Kapellet og kirkegården som stedspecifikt performance rum.  Vi benytter os af en flerhed af udtryksformer: dialogbaseret, mundtlig formidling, kreative værksteder, musik og performance, udstillingsformidling og sanseoplevelser i kirkegårdens haverum. Vi befinder os i de autentiske rammer – i Kapellet og på kirkegården – og formidler historie og etik, der hvor begivenhederne har udspillet/ udspiller sig. Begreberne tid og rum bindes således sammen på en særegen måde i Kulturcentret ASSISTENS.

 

Der er 16 VPAC’ere i Danmark

AQUA Ferskvands Akvarium  – Bornholms Middelaldercenter – Experimentarium – Fjord & Bælt – Geocenter Møns Klint – Historiecenter Dybbøl Banke – Kulturcentret ASSISTENS – Middelaldercentret – NaturBornholm – Ribe Vikingecenter – Sagnlandet Lejre – Tycho Brahe Planetarium – Vadehavscentret – Lille Vildmose Centret – Økolariet – Universe.