Undervisningstilbud

UNGDOMSUDDANNELSER OG GRUNDSKOLEN

Kulturcentrets undervisningsforløb og omvisninger varer ca. 1 ½ time.

SKÆBNER FRA 1864 PÅ ASSISTENS. Den 2. slesvigske krig, der ofte omtales som krigen i 1864 – sluttede officielt d. 16. november 1864. Med afståelsen af de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg mistede Danmark 2/5 af sit tidligere område, og befolkningen blev reduceret til 1.700.000 indbyggere. Med tabet blev Danmark til en politisk småstat, en udvikling der allerede var blevet indledt i 1814, da Norge blev tabt til Sverige. Krigen og den efterfølgende fredsslutning efterlod et stort ar i den danske bevidsthed og fik en altafgørende betydning for den danske mentalitet, politik og fødevaresituation. På Assistens Kirkegård besøger vi gravsteder for nogle af de der faldt ved Dybbøl, samt de der gjorde deres til at forbedre soldaternes vilkår og vende nederlaget til sejr i danskernes bevidsthed, heriblandt Anne Marie Mangor, Peter Faber og premierløjtnant Wilhelm Ferdinand Gram. Pris 550 kr.

DEN FORTÆLLENDE HAVE. En kirkegård er en have med de døde, men anlagt for de levende. Fortællinger om nogle af de kendte og ukendte begravede, deres samtid, liv og gravsteder. Den generelle indføring i Assistens Kirkegård og dens mange facetter i fortid, nutid og fremtid. Vi besøger bla. H.C. Andersen, Giertrud Birgitte Bodenhoff – der blev begravet levende – Søren Kierkegaard, Dan Turèll, Natasja Saad m.fl.. Pris: 550 kr

TEGN, SYMBOLER OG INSKRIPTIONER. Fra Guldalderens til nutidens symboler. Med afsæt i monumenternes tegn, symboler og inskriptioner fortælles kulturhistorie. Pris: 550 kr

ÅNDEN I NATUREN. Fortællinger og anekdoter om naturvidenskabsmænd der er begravet på kirkegården. Undervisningen inkluderer musik komponeret af kirkegårdens afdøde, spillet af klassisk guitarist Vagn Bendixen. Pris: 750 kr

“IND IMELLEM TÆNKER MAN JO PÅ DØDEN”. Med afsæt i kirkegården og Kulturcentrets permanente udstilling får eleverne mulighed for at sætte ord på deres tanker om døden. Efterfølgende kan besøget afrundes med et arbejdende værksted, hvor der tegnes og “bygges”. Her stifter eleverne bekendtskab med symboler og gravformer fra antikken til nutiden.  Pris: 550 kr. Pris inkl. værksted 750 kr.

HVAD SKER DER NÅR VI DØR? Hvad sker der i kirken til begravelse og bisættelse? Forløbet begynder i en af kirkerne på Nørrebro og afsluttes på kirkegården. Pris: 550 kr.

DEN MUSIKALSKE KIRKEGÅRD. En omvisning i Den fortællende Have med fokus på guldalderens musik samt borgerskabet og dets dyder. Undervisningen inkluderer musik komponeret af kirkegårdens afdøde, spillet af klassisk guitarist Vagn Bendixen. Pris: 750 kr.

 H.C. ANDERSEN OG HANS SAMTIDIGE. I de første år, Andersen var i København, introducerede han sig selv hos de kendte og betydningsfulde i byen. De fleste af dem, H. C. Andersen var knyttet til, ligger begravet på Assistens Kirkegård. Gennem den levende fortælling møder vi personerne fra H.C. Andersens bekendtskabskreds på Assistens Kirkegård: Edvard og Henriette Collin, H.C. Ørsted, Hans Reitzel, Henrik Hertz, Søren Kierkegaard, Peter Faber, Andersens illustrator Vilhelm Pedersen, Signe Læssøe og den seks år ældre halvsøster, Karen Marie Rosenvinge som Andersen, de få gange han nævner hende i sine optegnelser, benævner „Mors Datter“. Pris: 550 kr.

MED SØREN PÅ ASSISTENS KIRKEGÅRD. Søren Aabye Kierkegaard ligger begravet i et familiegravsted på Assistens Kirkegård. Vi besøger dét og mange flere gravsteder, og hører om personer der var en del af Kierkegaards univers, om guldalderen, filosofi, bysladder og Danmarks store nedtur. Pris 550 kr.

DIGTERRUTEN. Er fortællinger om forfattere og digtere, som ligger begravet på Assistens Kirkegård. Blandt andre H.C. Andersen, Michael Strunge, Dan Turèll, Søren Kierkegaard. Pris: 550 kr.

 

KUN GRUNDSKOLEN

GYS OG GRU. Hvorfor fortælles der uhyggelige historier om kirkegårde? Og er der mon overhovedet nogen, der har set et spøgelse? Pris: 550 kr.

 

 

 

Peter FaberMadam MangorHvad ligger der under jorden?SpøgelsesværkstedKirkegårdens symboler