Tidstavle de Coninck

1740 Frédéric de Coninck fødes i Haag.

1764 De Coninck etablerer sig som selvstændig købmand i København.

1765 Grossererborgerskab.

1766 Kong Christian d. femte dør. De Coninck fremskaffer et statslån gennem sin slægt i Antwerpen til den nye Konge, Christian d. Syvende.

1768 De Coninck køber ejendommen Nybrogade 12 som vinterbolig. Han udnævnes til Kgl. Agent og bliver direktør for det statslige General-magasin-kontor.

1770 Ægteskab med Marie de Joncourt.

1772 Meddirektør i Asiatisk Kompagni. Struensee henrettes og Ove Høegh-Guldberg bliver rigets stærke mand i de kommende 12 år.

1776 De Coninck fratræder sin stilling i Asiatisk Kompagni.

1778 De Coninck grundlægger firmaet Coninck & Reiersen.

1780 Det væbnede neutralitetsforbund mellem Danmark, Sverige og Rusland.

1781 De Coninck Køber Dronningaard som landsted.

1783 De Coninck udnævnes til etatsråd og køber Moltkes palæ som vinterbolig.

1784 Statskup. Kronprins Frederik bliver myndig og vælter Guldberg-regeringen. Guldberg afløses på statsministerposten af A.P. Bernstorff.

1785 Broderen Jean de Coninck indtræder i firmaet.

1787 De Coninck overtager Ostindisk-Guinesiske Handelsselskab.

1789 Bastillen stormes, den franske revolution er en realitet.

1790 Firmaet De Coninck & Co oprettes, ledet af brødrene de Coninck. Grosserersocietetet stiftes.

1792 Forordningen om negerhandelens afskaffelse med ikrafttræden 1803. Kongedømmet afskaffes i Frankrig.

1793 Frankrig erklærer England krig. Den franske konge og dronning henrettes.

1794 De Coninck sælger Moltkes palæ til enkedronning Juliane Marie. Den franske revolution afsluttes med Robespierres fald. Direktoiret udnævnes. Kongeslottet Christiansborg brænder ned. De Coninck huser og hjælper flere franske emigranter.

  1. Statsminister A.P. Bernstorff dør. Det hollandsk-indiske Handelsselskab lukker. De Coninck overtager deres varelagre i Djakarta for en slik.

1801 Slaget på Rheden. Tabet af flåden. Sønnen Fritz de Coninck indtræder i firmaet de Coninck & Co.

1807 Engelsk invasion og bombardementet af København. De Coninck, Schulin og Rønne overtager provianteringen af de engelske besættelsestropper. De tre mænd anklages for landsforrædderi.

1809 Højesteret frikender alle mænd for anklagen De Coninck overdrager ledelsen af firmaet de Coninck & Co til sønnen fritz.

1811 De Coninck dør. Den svenske konge landsforvises. Marskal Bernadotte fra Frankrig ny svensk konge.

1813 Dansk statsbankerot

1814 Napoleon væltes. Kongemagten retableres i Frankrig.

1821 Firmaet de Coninck & Co går fallit.