• Tidligere forestillinger
  • Tidligere forestillinger
  • Tidligere forestillinger
  • Tidligere forestillinger
  • Tidligere forestillinger
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Tidligere forestillinger

Formidlingen i Kulturcentret ASSISTENS er kendetegnet ved opnåelse af viden gennem oplevelse. Rammerne for formidlingen er det tidligere begravelseskapel. Her giver vi historier og emner “krop og mæle” og mulighed for identifikation gennem den levende formidling. Vi benytter Kapellet og kirkegården som stedspecifikt performancerum.

Samarbejdet med skuespillere, billedkunstnere og performancekunstnere, bidrager til at formidle de vanskeligt tilgængelige overvejelser om liv og død – og med at levendegøre historiske personer. Det er oplagt at tage fat i eksistentielle spørgsmål på en kirkegård. Måske særligt på den historiske Assistens Kirkegård, hvor eksistentialismens fader Søren Aabye Kierkegaard ligger begravet.

Inddragelse af Teater, film, musik og billedkunst er et kæmpe læringspotentiale. Ikke bare gør det læring sjovere. Vanskeligt tilgængelige emner opfattes bedre. Kunstarterne sætter også tankeprocesser, kreativitet og empati i gang hos såvel aktive deltagere som tilskuere. Vi benytter teaterforestillinger til formidling i såvel voksenregi som skoletjeneste.

Centrets teatersal er en multifunktionel ramme og benyttes på skift som teater, biograf, undervisningslokale og foredragssal. Teatrets indretning er støttet af TuborgFondet.

I Centret har tidligere været forestillinger af bl.a. Eske Holm, Bent Conradi (Teatret Tidens Tand), Kitt Johnson (X-Act), Lene Boel, Lars Kaaber, Claus Damgaard (Enten-Eller), Aya Yoshida (Japanordic) m.fl. skabt til den stedspecifikke ramme.

Teatret Tidens TandCopenhagen Opera FestivalKierkegaard Comedy Show