Skoletjenesten

Etisk Værksted for børn og unge har til huse i Kapellet på Assistens Kirkegård på Nørrebro i København. Kirkegården, der blev taget i brug i 1760, rummer nogle helt specielle muligheder for på utraditionel vis at oplyse om dansk kultur i fortid og nutid og for at sætte fokus på etiske og filosofiske spørgsmål. Med Assistens Kirkegård som ramme formidles etik, filosofi, historie, kunst, kultur og natur.

Centrets skoletjeneste støttes af Undervisningsministeriets pulje til Videnspædagogiske Aktivitetscentre, og vi er således ét af de 16 VPA-Centre i Danmark:

AQUA Ferskvands Akvarium  – Bornholms Middelaldercenter – Experimentarium – Fjord & Bælt – Geocenter Møns Klint – Historiecenter Dybbøl Banke – Kulturcentret ASSISTENS – Middelaldercentret – NaturBornholm – Ribe Vikingecenter – Sagnlandet Lejre – Tycho Brahe Planetarium – Vadehavscentret – Lille Vildmose Centret – Økolariet – Universe.