Historien om Milling

RMS Titanic var det andet skib i White Star Lines Olympic-klasse og var dens tids største menneskeskabte bevægelige objekt. Et dampdrevet skib. Titanic forliste natten mellem den 14. og 15. april 1912. Forliset gik over i historien som en af de største skibskatastrofer i fredstid.

Jacob Christian Milling var én af mange tusinde danskere der omkring århundredeskiftet tog til USA i søgen efter viden. I 1912 tog maskininspektøren af sted med skibet. I alt 13 danskere rejste over Atlanten den 10. april 1912 med det nybyggede kæmpeskib Titanic.

Hos den danske White Star Line-agent Joachim Prahl havde de kunnet læse om skibet og dets herligheder. Markedsføringen var tydeligt henvendt til arbejdere, håndværkere og landmænd som ønskede at søge lykken i Amerika.

Den 48-årige maskininspektør ved De sydfynske Jernbaner, Jacob Christian Milling, var en af dem. Han rejste til Amerika for at studere moderne maskinkonstruktioner og rejste på 2. klasse. Billetten, Titanic nr. 234360 kostede ham 13 Pund. Fra Southampton sendte han den 10. april, på afrejsedagen, et postkort til sin kone: “Kære Augusta. Dette er det sidste, Du hører fra mig fra denne Side. Jeg sender maaske en Traadløs dersom det ikke er for dyrt. Jeg bor paa Banens Hotel, det er ikke billigt, men bekvemt. Fra mit Vindue kan jeg se Skibet ovre i Dokken. Hvordan har de gamle det? Hils dem og Børnene mange Gange. Mange Hilsener til eder alle fra Jacob.”

Samme dag som Titanic ramte isbjerget, d. 14. april, afsendte han fra skibet et telegram med den kodede meddelelse ABANAPAS, der oversat betød “Har det godt, stille vejr, skibet udmærket, morer mig, godt rejse-selskab, dejlig rejse”.

En miss Edwina Trout berettede senere, at Milling ved middagsbordet havde fortalt begejstret over telegrammet: “Tænk – jeg befinder mig midt ude på oceanet, hundreder af miles borte, og om få timer har min hustru min hilsen”. Samme aften, kl. 23.40, ramte Titanic isbjerget. Milling mødte Trout i løbet af de næste timer, ulykkelig ved tanken om “min stakkels kone, jeg har netop sendt det telegram om, at alt står vel til”.

Millings lig ”nr. 271” blev fundet og identificeret ved hjælp af indholdet i hans lommer: et guldur med kæde, et sølv-navneskilt, to lommeknive, en kam, én manchetknap, en guldring, to par briller, en pung, en tandstikker, nøgler, 26 Pund, 100 danske kroner, nogle fotos og jernbanebilletter. Liget blev ført til Halifax, hvorfra det med Skandinavien-Amerikalinjens skib, C. F. Tietgen, blev sendt til København. Her blev han den 3. juni 1912 begravet på Assistens Kirkegård. Nu hviler han på Afdeling G, tæt ved den nye Metroudgravning.

Millings hustru, Augusta, afslog at modtage erstatning fra White Star Line på 170 Pund.