Rosetvinduet i Kulturcentret ASSISTENS

Til et tema om markante vinduer i bladet SAMVIRKE, oktober 2012 fortalte Gitte Lunding om rosetvinduet i gavlen i Kapellet. Det vindue der også er Kulturcentrets markante logo. "Vinduet er et rosetvindue fremstillet i 1868 i støbejern. Det forestiller en stiliseret blomst, og det kraftige kors i cirklen er et soltegn" oplyste centerleder Gitte Lunding.
Nummer
58

Rosetvinduet i Kulturcentret ASSISTENS

Til et tema om markante vinduer i bladet SAMVIRKE, oktober 2012 fortalte Gitte Lunding om rosetvinduet i gavlen i Kapellet. Det vindue der også er Kulturcentrets markante logo.

Vinduet er et rosetvindue fremstillet i 1868 i støbejern. Det forestiller en stiliseret blomst, og det kraftige kors i cirklen er et soltegn” oplyste centerleder Gitte Lunding.