Peter von Scholtens mausolæum

Fra kirkebogen 1854

 

Assistens Kirkegårds eneste tilbageblevne mausolæum er gravsted for Peter von Scholten, generalguværnør i dansk vestindien i årene 1827 – 1848. Peter von Scholten døde hos sin datter i byen Altona i 1854. Efter testamentarisk ønske fragtedes hans jordiske rester til København den 7. marts samme år, for at blive bisat i familiegravstedet, der allerede stod på kirkegården.

Den første begravelse i mausolæet fandt sted i 1813. En bygningsopførselsdato kendes dog ikke. Ifølge begravelsesprotokollerne er i alt 12 personer indsat i mausolæet mellem 1813 og 1900. Tre personer bisat i hhv. 1813, 1816 og 1819 angives placeret “under gulvet” i et underjordisk gravkammer. Om fire andre personer er det noteret, at deres kister er flyttet til andre kirkegårde. I dag står der kun to kister tilbage, nemlig Peter von Scholtens egen og hans hustru Anna Elisabeth f. Thortsen (hans anden hustru, den frikulørte Anna Elisabeth Heegaard fra Vestindien, er ikke begravet her). Mausolæet har været renoveret af flere omgange. I 1894 af arkitekten Valdemar Schmidt. I 1973 var det Dansk-Vestindisk Selskab, der med støtte fra Fonden til Fædrelandets Vel bekostede en istandsættelse af gravstedet, der samme år blev erklæret “historisk grav”. Mausolæet blev igen renoveret i 1990´erne og i 2009.

Inde i mausolæet findes to fløjlsdraperede sorte sarkofager dekorret med possement, kvaster og bånd. Dertil møbler, lysekrone, krucifiks, kisteplader med våbenskjolde og navnetræk samt et sjældent glasmaleri der er synligt udefra: Dødens genius bærende nedadvendt fakkel, timeglas og le foruden tre valmuekapsler, symbolet på de evige søvn.

Der findes desuden fire kisteplader for medlemmer af Peter von Scholtens familie, som sandsynligvis aldrig er blevet begravet i gravstedet. Eller også er der rod i protokollerne! Det er endnu muligt at opføre mausolæer på danske kirkegårde.

I 2010 besøgte en slaveefterkommer fra Vestindien mausolæet og lagde blomster, en flaske rom og en cigar på mausolæets trappesten. Det var som tak, fordi Peter von Scholten gav slaverne fri.

 

 

Peter von Scholtens mausolæum set indefra.