Peter von Scholten

Den 3. juli 1848 proklamerede generalguvernør Peter von Scholten slavernes frihed på de tre dansk-ejede øer i det Caribiske Hav, St. Thomas, St. Jan og St. Croix. Peter von Scholten ligger begravet på Assistens kirkegård i kirkegårdens eneste mausoleum. Han døde i 1854 – knapt 70 år gammel – efter et meget begivenhedsrigt
Nummer
48

Peter von Scholten

Den 3. juli 1848 proklamerede generalguvernør Peter von Scholten slavernes frihed på de tre dansk-ejede øer i det Caribiske Hav, St. Thomas, St. Jan og St. Croix. Peter von Scholten ligger begravet på Assistens kirkegård i kirkegårdens eneste mausoleum. Han døde i 1854 – knapt 70 år gammel – efter et meget begivenhedsrigt liv. Han var til det sidste en omstridt person. Plantageejerne betragtede det som forræderi, at han greb ind i et slaveoprør ved at erklære slaverne for frie i stedet for at knuse oprøret. von Scholten vakte desuden forargelse ved at gifte sig med en „kulørt” pige uden at være lovformelig skilt fra sin kone, der var blevet hjemme i København. Plantageejerne fik von Scholten slæbt for retten og dømt for magt- og embedsmisbrug. Men senere fik han fuld æresoprejsning ved Højesteret, der afgjorde, at han havde handlet rigtigt og i samfundets interesse i en ekstremt farlig situation.