Sct. Joseph søstrene og den 21. marts

Sct. Joseph Søstrenes Orden 

I 1856 stiftedes den danske mission Sankt Joseph Søstrenes Orden. Samfundet blev oprindeligt  grundlagt af jesuitter pateren Jean Pierre Médaille i 1650 i byen Le Puy i Frankrig. På sine rejser havde pater Médaille set den store nød og elendighed, der herskede som følge af trediveårskrigen. Da han samtidig havde kendskab til unge kvinder, som følte sig kaldet til at vie deres liv til Gud og hjælpe de fattige, fik han inspiration til ordenens grundlæggelse. Sankt Joseph Søstrene blev dermed et af de første kvindelige ordenssamfund, hvor søstrene fik lov til at forlade de små fællesskaber for nogle timer for at hjælpe de nødlidende og syge. Under Den franske Revolution mødte søstrene i Frankrig store vanskeligheder.  Deres ejendomme blev konfiskeret, ordenssamfundene blev spredt, flere søstre blev kastet i fængsel og fem søstre blev halshugget. Efter revolutionen genoprettedes ordenssamfundet og udviklingen tog fart. Søstrene blev efterhånden spredt over hele verden, hvor de i særlig grad har specialiseret sig i uddannelse og skolevæsen. På Østerbro ligger i dag den katolske privatskole Institut Sct. Joseph. Søstrene har refugier flere steder i Danmark. På katolsk afdeling på Assistens Kirkegård ses rækker af ens gravsteder med sorte, flade gravsten. Det er Sct. Joseph Søstrenes gravsteder.

 

Institut Jeanne d´Arc – Den Franske Skole

Den katolske pigeskole var opført af Sankt Joseph Søstrene og taget i brug i 1924. Bygningen var tegnet af arkitekten Christian Mandrup-Poulsen. Den internationale skole, der havde mange både udenlandske og protestantiske elever, rummede desuden et pensionat, hvor knap 40 skolepiger kunne bo fast. Skolen havde tilknyttet børnehave med tre stuer, der også modtog drenge. Børnehaven byggede på Maria Montessoris principper.

 

Bombardementet d. 21. marts 1945

Tyskerne havde i 1944 beslaglagt Shellhusets store, moderne bygning og oprettet Gestapohovedkvarter dér. Da bygningen var markant i København, brugte Gestapo tag-etagen til gidsler. Det skulle forhindre bombardement. Den indsatte frihedskæmper og senere rektor for Københavns Universitet Mogens Fog fortalte:

Det hændte ofte, at tyske jagere dykkede ned over Shell-huset. Da jeg ca. kl. 11.15 hørte flystøj, regnede jeg med, at det var det samme igen, men så lød maskingeværsalve – i første øjeblik troede jeg, det var en fejltagelse og begyndte at stige op på køjesengens øverste etage for at se ud ad det lille tagvindue. I samme sekund faldt første bølges bomber, og huset rystede. Hos mig faldt bøger og alt på gulvet, og kalkpudset raslede ned – men intet andet. Jeg smed mig ind under sengen og tog min kuffert over hovedet, ventende næste bølge. Den kom straks efter (…)”

Den sidste bombemaskine i første angrebsbølge befandt sig over godsbaneterrænet på vej mod Shellhuset, da den kolliderede med en en af de høje signalstandere. Maskinen kom ud af kurs. Slaget havde udløst to af bomberne. Den ene faldt på Sdr. Boulevard, den anden ved Henrik Ibsens Vej. Føreren af den engelske Mosquito mistede kontrollen og styrtede ned mellem Den Franske Skole og garageanlæggene på Frederiksberg Allé.

Førerne af flyene i næste angrebsbølge, der fulgte kort efter, troede, at lyskeglen fra det nedstyrtede fly og de nærliggende, tabte bomber markerede målet, og smed alle deres bomber over området.

Børn og de katolske søstre, der underviste på skolen, var på vej ned i  beskyttelsesrummene, da bomberne faldt. Mange blev dræbt i trappeskakte eller blev begravet i kældrene. Hjælpe- og redningsmandskabet blev alarmeret alt for sent. Der udspillede sig hjærteskærende scener blandt forældre og pårørende, da de døde blev gravet frem af murbrokkerne. På Frederiksberg Teater lige overfor i alléen samlede man de sårede og døde, indtil de blev hentet af ambulancerne.

Til minde om katastrofen blev der på den ryddede tomt opstillet et kæmpe trækors. Korset fra gavlen på den udbrændte skole blev brugt som  mindesmærke på Assistens Kirkegård.

 

 

Sct. Joseph søstre på Assistens KirkegårdSct. Joseph søstre på Assistens KirkegårdInstitut Jeanne D´Arc, Den Franske SkoleDen udbombede skole 1945To søstre i skolens ruiner 1945Gravstedet i dag med korset fra skolens kapel