Peter Faber

Peter Faber, dansk forfatter og telegrafdirektør, skrev populære sange, især “Dengang jeg drog af sted”, “Højt fra træets grønne top” og “Sikken voldsom trængsel og alarm”.

Som telegrafdirektør var Faber chef for Danmarks første telegrafforbindelse mellem København og Helsingør.  Under hans ledelse blev forbindelsen ført videre til Hamborg og til det større europæiske net.

Peter Faber fik engang besøg af H. C. Andersen, der var meget teknik-begejstret. Faber havde forberedt besøget. Han sendte gennem “tråden” besked til Helsingør om, hvem han havde besøg af. Svaret fra Helsingør indeholdt et digt, som H. C. Andersen havde skrevet, da han gik i skole i Helsingør. Den oplevelse gjorde H. C. Andersen henrykt.

Peter Faber blev senere inspektør for Poylyteknisk Læreanstalt.

Hans gravmonument er rejst af våbenbrødre i Borgervæbningen som en tak for “den sang som begeistred Danmarks folk i nødens tid” – dvs. “Dengang jeg drog afsted”.

Peter Faber