Martin Andersen Nexø

Martin Andersen Nexø blev født 1869 på Christianshavn af fattige forældre. Da han var otte flyttede familien til Bornholm, hvor faderen var født. Familien bosatte sig i Nexø, og sønnen tog siden navn efter byen.

En stor del af Andersen Nexøs forfatterskab er hentet i hans egne oplevelser. Hans splittede familie, der var præget af faderens alkoholproblemer, genfinder man f.eks. i bogen “Familien Frank” (1901). Og en stor del af hans egne oplevelser er brugt i “Pelle Erobreren” (1906 – 1910).

Hans forfatterbevidsthed blev vækket på en rekreationsrejse til Spanien. I 1934 beskrev han i artiklen “Ja, hvordan” oplevelsen af for første gang at høre til de privilegerede. Det fik ham til at føle med dem, der aldrig nogensinde ville komme til at opleve det samme.: “…de tomme pladsers passagerer. Dem var det, der trykkede mig pennen i hånden.”

Nexø anså sig selv for det internationale proletariats digter.

For Andersen Nexø er proletariatet det gode og det sunde. Det ejer evnen til at klare sig. Holdningen er tydelig i hans to hovedværker, “Pelle Erobreren” og “Ditte Menneskebarn”.

Første bind af “Ditte Menneskebarn” udkom samme år som den russiske revolution brød ud. Andersen Nexø brød med Socialdemokratiet og blev medstifter af Socialistisk Arbejderparti, senere Danmarks Kommunistiske Parti.

Fra begyndelsen af 1920-erne helligede han sig forfatterskabet. I en periode flyttede han til Tyskland, men da nazisterne kom til magten, måtte han flygte tilbage til Danmark.

Under Finlandskrigen oplevede han, at hans bøger blev brændt på torvet i Sorø, ligesom bogbrændingerne i Tyskland.

Han blev i juni 1941 interneret som mange andre kommunister. Det lykkedes ham at flygte og at komme først til Sverige og derfra videre til Sovjetunionen, hvorfra han talte til danskerne over radioen.

Han skrev i de år “Morten hin Røde” – en slags fortsættelse af “Pelle Erobreren”. I den bog er Pelle endt som pamper, mens Morten går samme vej som den Nexø valgte.

I 1951 flyttede Nexø til Dresden i Den Tyske Demokratiske Republik (DDR). Her blev han udnævnt til æresborger.

Som kommunist og østtysk borger var han ildeset i Danmark. Men 30 år efter sin død gik storheden i hans forfatterskab op for danskerne for alvor, da Bille August modtog både “De gyldne palmer” og en Oscar for sin filmatisering af “Pelle Erobreren”.

Martin Andersen NexøMartin Andersen Nexøs gravsten