Jens Juel

Juel var sin samtids mest yndede portrætmaler. Både Juels kunstneriske kvaliteter og hans kunders bredde gør ham interessant i kulturhistorisk perspektiv. Vi møder et galleri af de betydeligste mænd og kvinder fra anden halvdel af 1700-årene. Hertil kommer at han under sit udlandsophold 1772 – 80 fik lejlighed til at portrættere adskillige prominente udlændinge. Der er kongehusets medlemmer, ministre, diplomater, embedsmænd, godsejere, købmænd, gejstlige, officerer, videnskabsmænd, forfattere og kunstnere. Alle ville males af Juel, uanset sympatier og tilhørsforhold.

Jens Juel er begravet i hjørnet af afdeling A – lige over for gitteret til Nørrebrogade. Han forevigede en hel række mennesker, der siden fandt hvile på Assistens Kirkegård. Hans egen grav gik i forglemmelse. I 1872 var stenen væltet og gravstedet vanrøgtet. Efter at have nedsat en komité med arkitekten Ferdinand Meldahl som formand satte man en indsamling i gang til fornyelse og vedligeholdelse af monumentet. Weidenhaupts marmorsarkofag – med relieffet der viser pensel og palet – blev afslebet og fik nyt fundament. Vedligeholdelsen varetages af Kunstakademiet.