De russiske hoffolk

Assistens Kirkegård rummer to stykker “Rusland”: Gammel og Ny russisk afdeling. Arealerne blev først lejet med en brugsret for Den kejserlige russiske delegation i København, siden købt af Ruslands to sidste kejsere, Aleksander d. Tredie og Nikolai d. Anden, på foranledning af den danskfødte prinsesse Dagmar, kejserinde Maria Fjodorovna. Du kan læse meget mere om de russiske begravelsesafsnit i Centrets bog “I Dagmars skygge”.

Som opfølgning på Kulturcentrets udstilling i efteråret 2006, “Fremmed i Danmark – Enkekejserinde Dagmars russiske hof på assistens Kirkegård”, tog Kulturcentret initiativ til et forsknings- og formidlingsinitiativ, der skulle bidrage med værdifulde historiske oplysninger om tiden omkring og efter Den russiske Revolution, heriblandt Dagmars hoffolk og deres tid i Danmark.

Projektet tog udgangspunkt i de ortodokse gravsteder på Assistens Kirkegård i overensstemmelse med Centrets formål: At formidle historien bag kirkegårdens gravsteder. Centret vil formidle historien om nogle af de mennesker, som var forudsætningen for at få hoffets tilværelse til at fungere i Rusland og i eksilet i Danmark.

På Kirkegårdens to russiske afsnit er begravet over 180 personer, hvoraf mere end de 70 har tilhørt kejserinde Dagmars hofstab og omgangskreds. To af disse, livkosakken Timofei Jaschik og hofdamen Zinaida Mengden, har overleveret oplysninger om deres liv i memoireform, udgivet i 1968 og 1943. Men historien om de resterende 68 personer er forblevet ufortalt. De fremmedartede gravsteder vækker vores nysgerrighed. Hvem var personerne, hvordan kom de hertil, og hvordan formede deres tilværelse sig i Danmark?

 

 

Livkosakken Kyrill Poliakoff ved enkekejserinde Dagmars begravelse 1928

Livkosakken Kyrill Poliakoff ved enkekejserinde Dagmars begravelse 1928

Livkosakken Jaschik blev dansk gift med Agnes Aabrink og fik sin egen kolonialbutik i Valby. Her er parret i kolonihaven.

 

Hofdamen Zinaida Mengden blev kjolesyerske og hattemager fra sin lejlighed i Venøgade.

Hofdamen Zinaida Mengden blev kjolesyerske og hattemager fra sin lejlighed i Venøgade.

Kejserinde Dagmars lille hofstab fotograferet foran drivhuset på Hvidøre 1920Livkosakken Kyrill PoliakoffHofdamen Zinaida, rigsgrevinde Mengden og friherreinde von AltenwogaKammerfrøken Cecilia Grünwald, foto taget på Hvidøre i KlampenborgKammertjener Ivan Wiagis mellem livkosakkerne Poliakoff og Jaschik på Hvidøre