Levende formidling

Oplevelse, aktivitet, indsigt og forståelse! Kulturcentret ASSISTENS forsker og formidler i emner der spænder bredt fra naturvidenskab til humaniora. Centret formidler til godt 40.000 besøgende årligt fra både ind – og udland, heraf knapt 17.000 børn og unge.

I Kulturcentret ASSISTENS mødes den besøgende af den direkte kulturformidling. Her får børn og voksne viden om natur, historie og videnskab gennem lærerige og udfordrende aktiviteter for alle sanser.

De aktiviteter som Centret står for, ser jeg som en fortsættelse af oplysningstidens idéer om menneskets udvikling gennem viden og fortsåelse. De besøgende inviteres indenfor og delagtiggøres i historien.

Arkitekt MAA Otto Käszner, tidl. stadsarkitekt i Københavns Kommune