Niels Neergaard

Niels Neergaard var politiker, historiker, konseilspræsident og finans- og statsminister i skiftende regeringer i tiden omkring 1. verdenskrig. Neergaard stod bag de første sociallove, bl.a. forløbere for folkepension, sygeforsikring og arbejdsløshedsunderstøttelse. Og så satte han sammen med andre kampen for kvinders stemmeret og rettigheder på dagsordenen, og banede i kulisserne vejen for
Nummer
58

Niels Neergaard

Niels Neergaard var politiker, historiker, konseilspræsident og finans- og statsminister i skiftende regeringer i tiden omkring 1. verdenskrig. Neergaard stod bag de første sociallove, bl.a. forløbere for folkepension, sygeforsikring og arbejdsløshedsunderstøttelse. Og så satte han sammen med andre kampen for kvinders stemmeret og rettigheder på dagsordenen, og banede i kulisserne vejen for valgretsspørgsmålet og den nye grundlov i 1915. Sit livs største udfordring fik han, da han efter Påskekrisen 1920 blev stats- og finansminister. Efterkrigstidens finanskrise og Landmandsbankens krak gjorde det politiske liv uroligt, men det lykkedes alligevel hans regering at gennemføre en række vigtige sociale reformer, som fik betydning for det moderne samfund.