Natur

NATUROPLEVELSER

Assistens Kirkegård er en grøn oase, der benyttes til rekreative formål. I 1805 blev den ældste del af kirkegården udvidet langs Nørre Landevej (Nørrebrogade). Et forslag til at omskabe den rationelt opbyggede kirkegård til et parkanlæg med slyngede stier og store familiegravsteder langs kirkegårdens mure, er først blevet realiseret 200 år senere. I dag er en naturvandring på Assistens en botanisk rejse til hele verden. Her kan du finde kaukasisk vingevalnød, tyrkisk hassel, manchurisk kirsebær, slangebarksløn, tempeltræ, sukkerløn, dværgcitron, hæg, papegøjebusk, kinesertræ, kejsertræ, mandeltræ, mispelæble, duetræ, vandgran, kamæleonbusk, hjertetræ, kanelbusk, trompetkrone, ambrafyr, tårefyr, sumpcypres, svine-hickory, sølvlind, pagodetræ, ægte tulipantræ, magnolie, kentucky kaffetræ og korktræ.  Karakteristisk for kirkegården er også de mange hængetræer, hængeask og –bøg der er indplantet som ”sørgetræer” i den periode, hvor de besøgende skulle fastholdes i sorgen over de evigt tabte familiemedlemmer. Assistens Kirkegård er en naturoplevelse på alle årstider. Her finder du også ramsløg, krokus, tulipan og gamle duftroser. Bestanden af egern, spurvehøg, skovdue, skovskade, skovsneppe, spurvefugle og mejser gør kirkegården til en mangeartet naturoplevelse.

Vinbjergsnegl på afdeling PEgern på afdeling A