Gitte Lunding CV

Gitte Lunding er antropolog, mag.scient fra Københavns Universitet 1980 med sidefag i arkitektur fra arkitektskolen i København. Ekstern lektor ved Institut for Antropologi, Københavns Universitet i en årrække og siden 1996 leder af Kulturcentret ASSISTENS.

Gitte Lunding arbejder med forsknings- og udredningsopgaver baseret på etnografisk feltarbejde med brug af deltagerobservation og etnografiske interviews. Hun afholder desuden foredrag, skriver bøger og artikler med fokus på liv, død og eksistens. Projektet “Fremtidens kirkegård” baseret på kvalitative interviews er iværksat 2006.

Gitte Lunding er medlem af referencegruppen for projektet “Minnesplatser i nutida statsmiljö”, Sveriges Landbrugsuniversitet i Allnarp. Medlem af repræsentantskabet for Landsforeningen Liv og Død. Medlem af bestyrelsen for “Kulturnatten i København”. Medlem i bestyrelsen af sammenslutningen af de videnspædagogiske aktivtetscentre, VPAC. Formand for bestyrelsen Historiens Hus Omø. Formand for bestyrelsen Vinterbaderne Omø. Medlem af bestyrelsen for Omø Vandværk.