Lokalplan vedtaget

Borgerrepræsentationen har den 13. december 2012 vedtaget lokalplan nr. 488 Nørrebros Runddel Metrostationsplads. Det betyder, at området omkring den nye metrostation "Runddelen" indrettes til park, plads og opholdsareal for metrostationen med hvad dertil hører af cykelparkering, sti- og gangareal. I den nu fredede "Graverbolig" - Nørrebros ældste bevarede bygning - forestiller man sig
Nummer
58

Lokalplan vedtaget

Borgerrepræsentationen har den 13. december 2012 vedtaget lokalplan nr. 488 Nørrebros Runddel Metrostationsplads.

Det betyder, at området omkring den nye metrostation “Runddelen” indrettes til park, plads og opholdsareal for metrostationen med hvad dertil hører af cykelparkering, sti- og gangareal. I den nu fredede “Graverbolig” – Nørrebros ældste bevarede bygning – forestiller man sig evt. café eller anden servicefunktion.

Det er imidlertid værd at lægge mærke til plantegningen side 4, hvor hele den historiske Assistens Kirkegård fremtidige opdeling i park, kirkegård og metro/trafikområde er indtegnet.

Se lokalplanen HER