Linien

Linien var en sammenslutning af surrealistiske kunstnere, dannet 1934 af Sonja Ferlov Mancoba, Vilhelm Bjerke Petersen, Ejler Bille og Richard Mortensen. De ville samle den nyskabende kunst og danne en forbindelseslinje mellem de revolutionære inden for alle felter. I deres tidsskrift Linien (1934-35) var der artikler af teoretikere fra mange fagområder, med baggrundsstof, anmeldelser, kritik og omtale af nye udstillinger. Som noget helt nyt gav det muligheden for at præsentere de nyeste surrealistiske kunstværker i grafisk form til folk hjemme i stuerne. Bille og Mortensen arrangerede en stor international Linien udstilling i 1937. I 1947 dannedes kunstnersammenslutningen Linien II, der samme år udstillede i Tokantens galleri i København. Navnet skulle understrege en fortsættelse af Liniens indsats i 1930’erne.