Kulturcentrets historie

Kulturcentret ASSISTENS er et selvstændigt initiativ, der er organiseret som en forening. Centret blev oprettet i 1994 i relation til Københavns rolle som europæisk Kulturby 1996. Centret fik status af ”kulturbyprojekt” allerede i 1994, som projekt nr. 2 under ”kulturbyparaplyen”. Projekt nr. 1 var ”Kulturby-færgen” i Københavns Havn. Siden 1997 har Centret modtaget driftstilskud fra kulturbudgettet i Københavns Kommune og samme år fik Centret en formaliseret brugskontrakt til Kapellet, en bygning der stadig ejes af Københavns Kommune, hvortil centret har en uopsigelig brugskontrakt. Siden 1997 har Kulturcentret ASSISTENS modtaget driftsstøtte fra VPAC-puljen, Undervisningsministeriet. Centrets aktiviteter støttes af en lang række fonde og Centrets drift er afhængig af egenindtjening.