Kulturcentrets historie

CENTRET

Kulturcentret ASSISTENS er et selvstændigt initiativ, der er organiseret som en forening. Centret blev oprettet i 1994 i relation til Københavns rolle som europæisk Kulturby 1996. Centret fik status af ”kulturbyprojekt” allerede i 1994, som projekt nr. 2 under ”kulturbyparaplyen”. Projekt nr. 1 var ”Kulturby-færgen” i Københavns Havn. Siden 1997 har Centret modtaget driftstilskud fra kulturbudgettet i Københavns Kommune og samme år fik Centret en formaliseret brugskontrakt til Kapellet, en bygning der stadig ejes af Københavns Kommune, Center for Kirkegårde. Siden 1997 har Kulturcentret ASSISTENS modtaget driftsstøtte fra VPAC-puljen, Ministeriet for Børn og Uddannelse.

Kulturcentret ASSISTENS varetager forsknings- og formidlingsopgaver med afsæt i den historiske ASSISTENS KIRKEGÅRD på Nørrebro i København og de dermed relaterede etiske overvejelser. Formålet realiseres under det samlede, overordnede formål: Oplevelse, aktivitet, indsigt og forståelse.

ASSISTENS Kirkegårds multifunktionalitet rækker ud over kirkegårds- og parkforvaltning og ind i kultur- og fritidsområdet. Og med aktiviteterne der udgår fra Kulturcentret også ind i turisme-, undervisnings- og forskningsområdet.

Flere end 38.500 gæster besøgte Centret i 2013. Heraf var 17.510 børn og unge.

 

 

 

"Festen for de døde", udstilling i Kapellets hovedskib 2005