Kulturcentret assistens

Kulturcentret ASSISTENS var et Videnspædagogisk Aktivitetscenter, VPAC, hvis opgave det var at formidle svært tilgængelig viden med udgangspunkt i Assistens Kirkegård, kirkegårdens historie og relaterevde emner inden for kunst-, kultur- og identitetshistorie.

Kulturcentret ASSISTENS udgjorde, i sammenhæng med sine historiske rammer, en vidensbank der formidlede og forskede i emner der spændte bredt over naturvidenskab og humaniora. Med mange hundrede årlige omvisninger, skiftende udstillinger, bøger og tema-hæfter, teater og koncerter, omvisninger og debataktiviteter, formidlede Centret til næsten 40.000 årlige besøgende fra både ind – og udland.

 

Om videnspædagogiske centre (VPAC)
Spredt i Danmark ligger 15 Videnspædagogiske Aktivitetscentre. Centrene modtager støtte fra Undervisningsministeriets VPAC-pulje. Fælles for centrene er, at de formidler viden om vanskeligt tilgængelige emner og aktivt involverer de besøgende. Formålet med centrene er at udvikle ny vidensformidling.