• Kulturcentret assistens
  • Kulturcentret assistens
  • Kulturcentret assistens
  • Kulturcentret assistens
  • Kulturcentret assistens
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Kulturcentret assistens

Kulturcentret ASSISTENS er et Videnspædagogisk Aktivitetscenter, VPAC, hvis opgave det er at formidle svært tilgængelig viden med udgangspunkt i Assistens Kirkegård, kirkegårdens historie og relaterevde emner inden for kunst-, kultur- og identitetshistorie.

Emnemæssigt formidles kultur- og socialhistorie, som den kan fortælles ud fra levevilkår gennem de seneste 250 år, såvel som naturoplevelser i kirkegårdens haverum. Formålet realiseres gennem: Skoletjenesten (Etisk værksted for børn og unge), udstillingsformidling samt folkeoplysnings- og debataktiviteter.

I kirkegårdens fysiske opdeling i fungerende kirkegård, parkareal og museum, er Assistens Kirkegård enestående i Danmark. De mange berømtheder der er begravet på kirkegården, gør området til danmarkshistoriens hukommelse.

Kulturcentret ASSISTENS udgør, i sammenhæng med sine historiske rammer, en vidensbank der formidler og forsker i emner der spænder bredt over naturvidenskab og humaniora. Med over 250-300 årlige omvisninger, skiftende udstillinger og publikationer, formidler Centret til mere end 30.000 årlige besøgende fra både ind – og udland.

OM Videnspædagogiske centre (VPAC)
Spredt i Danmark ligger 15 Videnspædagogiske Aktivitetscentre. Centrene modtager støtte fra Undervisningsministeriets VPAC-pulje. Fælles for centrene er, at de formidler viden om vanskeligt tilgængelige emner og aktivt involverer de besøgende. Formålet med centrene er at udvikle ny vidensformidling gennem forskning, internationale kontakter Kulturcentrets permanente samlinger forandrer Centrets guldalderrum kan du gå på opdagelse 250 års historie.

Andre videnspædagosiske centre er:
Eksperimentarium, Sagnlandet Lejre, Aquacenter Silkeborg,
Bornholms Middelaldercenter, Fjord og Bælt,
Historiecenter Dybbøl Banke, Middelaldercentret, Natur Bornholm, Thyco Brahe Planetarium, Økolariet, Vadehavscentret, Geocenter Møn, Ribe Vikingecenter og Lille Vildmose Centret.

Kulturcentret i KapelletDen fungerende kirkegårdKirkegården som parkKirkegården som museum