Assistens Kirkegård

Assistens Kirkegård spejler Danmarks- og Verdenshistorien. Som kulturelt erindringsrum befinder kirkegården på Nørrebro sig på niveau med de berømte europæiske kirkegårde i Paris og London, hvor fortid møder nutid, med navngivne døde, der kan indplaceres i vores kulturelle selvforståelse: Digtere, malere, naturvidenskabsfolk, filosoffer og virksomhedsgrundlæggere.

Assistens Kirkegård er i dag begravelsesplads, park, udflugtsmål og uformelt læringsmiljø med  videnspædagogiske aktiviteter, der udgår fra det tidligere begravelseskapel. Emner, begivenheder og personer med relation til kirkegården gøres nærværende gennem kulturoplevelser i Kapellet.

En mangesidet anvendelse af den historiske kirkegård er ikke noget nyt. Da den ældste del af kirkegården blev anlagt til aflastning af de indenbys kirkegårde, var afstanden fra København stor. Kørevejen blev først brolagt godt hundrede år senere så et kirkegårdsbesøg var derfor noget, der tog tid, og krævede både madkurv, drikkevarer og skovturstæppe. Kirkegården danner i dag klangbund for en dyrkelse af livet og dets muligheder. At drage omsorg for de døde og kulturarven er en hyldest til livet. Assistens Kirkegård er et sted hvor gravstedsbesøg, rekreative og kulturelle aktiviteter trives i fred med hinanden og fortidens begravede.

Kirkegården har altid været tæt forbundet med det levede liv omkring den. Fra epidemiernes tid, hvor døden høstede stort og dyrene græssede på de ubebyggede arealer omkring kirkegården, til vore dages tætbefolkede, multikulturelle bydel, hvor døden er mere distant. Den store historie får krop og mæle gennem de mange små historier om tendenser i skiftende tider, om steder, begivenheder og personer.

Der er offentlig omvisning på Assistens Kirkegård hver søndag kl. 14.00 – 15.30, i perioden fra 1. marts – 31. oktober. Billetter koster 50 kr. og købes i Kulturcentret ASSISTENS fra kl. 13.30. Det er også muligt at bestille gruppeomvisninger. Ring til 35371917 og hør nærmere.