Kirkegården i fremtiden

En dispositionsplan, 2020-planen for Assistens Kirkegård blev vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation i 1989. Dispositionsplanen blev til på baggrund af et samarbejde under en styregruppe med repræsentanter fra museer, Kirkeministeriet, kommunen og bydelen. Den angiver principper for, hvordan Assistens arvegods skal bæres med ind i fremtiden. Kirkegårdens ca. 20 ha er inddelt i: et Musealt område, Mindeparken, Lokalkirkegården og Park. Uanset inddelingen skal Assistens vedblive at være en samlet enhed. Stedet er unikt og vil altid være bundet af sin arv af minder: frihedskæmpere, forfattere, kunstnere og mindesmærker- monumenter. Men området skal åbnes mod de tætte bykvarterer. Med rod i stedets historie skal her være et grønt frirum og samtidig et frirum til hverdagens behov.

Omdannelsen efter den ny dispositionsplan begyndte med nyindretning af Lokalkirkegården. Den er ikke kun for de lokale, men ”lokal” som kontrast til de store og fjerntliggende centralkirkegårde. Den lokale begravelsesplads har det fortrin, at den er tilgængelig i hverdagen, Ved at gøre begravelsespladsen mere åben bliver den et fornyende tilbud som byrum, et supplement til den lokale park. En kirkegård for hverdagens behov, et anderledes grønt frirum, et åndehul præget af ekstra omhu og detaljerigdom, et collage af prydshaver og samtidig et frirum.  I lokalkirkegården på Assistens er der ikke lagt vægt på formen med servitutter og restriktioner, i stedet har man forsøgt at skabe forskellige rum, rammer som kan samle forskellighederne. Den aktive begravelsesplads giver bevaringen modspil, hvor de ny grave kan inspireres af de gamle levn, og hele gravkvarteret kan få identitet af et restaureret klassisk gravmæle. I denne spænding bliver mange interessante bud på det nutidige gravsted skabt, her er mulighed for mange vandreture med egne opdagelser. Her kan du selv blive begravet.

Bevarelse af helheder og på det autentiske sted er grundlæggende og gælder overalt på Assistens, i det Museale område og Mindeparken, men også i Parken. For at indramme et område med kirkegårdskarakter, omkring H.C. Andersens enkle gravsted, er der lavet en enklave med en syrenehæk med fødderne i vedbend. Det er hensigten, at hele Assistens bliver ved med at være ”kirkegården” Assistens. Kirkegårdsarakteren beskytter både stedets bevarings- og rekreative værdier.