Kapellet

Kapellet blev opført 1867 – 68 med stadsbygmester i København, Niels Sigfred Nebelong (1806 – 1871) som bygherre. Der har tidligere ligget andre kapeller på Assistens Kirkegård. Behovet for et nyt, stort kapel på kirkegården var blevet forstærket efter et dekret fra 1851 om, at man ikke længere måtte foretage begravelser inden for Københavns befæstede volde. Forud var gået et projekt af arkitekt Johan Daniel Herholdt (1818 – 1902) fra 1861. Skitseprojektet ”Liig- og Begravelseshuus på Assistenskirkegaarden”, var inspireret af italiensk middelalder- og renæssancearkitektur. På baggrund heraf tegnede arkitekten Valdemar Ingeman (1840 – 1911) det endelige projekt i historicistisk stil. Bygningen prydes ud- og indvendigt af medaljonrelieffer efter forlæg af Bertel Thorvaldsen.  Der er siden foretaget ændringer i kapelbygningen i tre perioder. Ved arkitekt Anthon Møller i 1888 – 89, ved arkitekt Holger Jacobsen i 1927 – 28 og endelig ved arkitekt Niels Henrik Kirkegaard i 2003 – 04. Kapellet har ikke været benyttet til sit oprindelige formål de sidste 40 år. Indtil 1993 fungerede bygningen som depot for nedtagne gravsten og her var urnemodtagelse og præsteværelse. Fra 1993 til 2020 har kapellet rummet Kulturcentret ASSISTENS aktiviteter.

 

Kapellet som nyopførtKapellet som nyopført