Jubilæum 2018

I 2018 kan Kulturcentret ASSISTENS markere sit 25 års jubilæum som formidlingscenter på den historiske Assistens Kirkegård i København. Samtidig fejrer vi 150 års fødselsdag for Kapel-bygningen, Centrets formidlingsmæssige ramme gennem mange år. Det daværende “Formidlingscentret Assistens Kirkegård”, blev stiftet af en række lokalt fungerende ildsjæle på Nørrebro, der ønskede at sikre og bevare kulturværdierne på den gamle kirkegård. Det var et græsrodsinitiativ, der som frivillig forening, gennem årene gradvist, men sikkert voksede og blev til statsstøttet Videns Pædagogisk Aktivitets Center med næsten 40.000 besøgende årligt og en stor skoletjeneste.

I den anledning planlægger vi en række aktiviteter og udadrettede begivenheder, der skal markere Centrets virke og den fredede kirkegårds historie. Nogle er allerede programsat, og flere kommer til. Fejringen er ikke bare lokal. Assistens Kirkegård kan stadig rydde forsider, de mange personer, der er begravet her, har national og international bevågenhed.

Den historiske Assistens Kirkegård på Nørrebro ligger i et af Københavns tættest befolkede områder. Kirkegården benyttes i høj grad som rekreativt område, både af lokale og tilrejsende. Kirkegården er en turistattraktion. Dagligt kommer busser med nysgerrige og videbegærlige turister, der vil besøge nogle af kirkegårdens kendte afdøde: H.C. Andersen, Søren Aabye Kierkegaard og Niels Bohr.

Kirkegården er også en ganske særlig park – en mindepark, hvor man igennem årene har respekteret stedets kendetegn: Blandingen af historiske gravsteder og gamle og sjældne træer, der gør netop denne kirkegård så usædvanlig. Den historiske kirkegård rummer de fysiske rester af en lang række mennesker. De har alle levet deres liv, og har en historie at fortælle. Afdøde der kan indplaceres i vores kulturelle selvforståelse: Digtere, malere, naturvidenskabsfolk, filosoffer, virksomhedsgrundlæggere og skuespillere.

Kirkegården danner i dag klangbund for en dyrkelse af livet og dets muligheder. At drage omsorg for de døde og for kulturarven er en hyldest til livet. Assistens Kirkegård er et sted hvor gravstedsbesøg, rekreative og kulturelle aktiviteter trives i fred med hinanden og fortidens begravede. Kirkegården har altid været tæt forbundet med det levede liv omkring den. Den store verdenshistorie får krop og mæle gennem de mange små historier om tendenser i skiftende tider, om steder, begivenheder og personer.

Se Centrets aktivitetskalender og hold jer samtidigt opdateret på Centrets facebook. Vi glæder os til at se jer!