Johannes Wiedewelt

At være kunstner og at skabe kunst kræver lyst, evner og idérigdom. At det også kræver baggrund, muligheder, uddannelse og hårdt arbejde er Johhanes Wiedewelts liv og skæbne et godt eksempel på. Se mere relateret indhold om Wiedewelt, nyklassicismen og Assistens Kirkegård her og nederst på siden. Johannes Wiedewelt var allerede under uddannelse
Nummer
58

Johannes Wiedewelt

At være kunstner og at skabe kunst kræver lyst, evner og idérigdom. At det også kræver baggrund, muligheder, uddannelse og hårdt arbejde er Johhanes Wiedewelts liv og skæbne et godt eksempel på.

Se mere relateret indhold om Wiedewelt, nyklassicismen og Assistens Kirkegård her og nederst på siden.

Johannes Wiedewelt var allerede under uddannelse i teenageårene, og med sin første opgave for kongehuset, modellering og støbning af to tin-buster af kongeparret, fik han muligheden for en otte år lang studierejse, der bragte ham i forbindelse med de fornemste læremestre i de store europæiske metropoler.  Et halvt år efter sin hjemkomst blev han optaget som medlem af det nyorganiserede Kunstakademi, og samtidig fik han udnævnelse til kongelig hofbilledhugger med atelier i Materialgaarden ved Frederiksholms Kanal.

Wiedewelt blev 8 gange valgt til direktør for Kunstakademiet og beklædte denne post sidste gang 1793-1794; han havde adskillige gange mulighed for at vise Akademiet betydelige tjenester, særlig ved at hjælpe dem ud over de økonomiske vanskeligheder, som regeringens store sparsommelighed medførte. Virksom var han til det sidste, men han led på sine ældre dage af svagheder og skavanker, der forværredes af slagtilfælde.  Som ældre måtte han kæmpe med fattigdommen.

Wiedewelt giftede sig aldrig, men måtte i sin alderdom ernære ikke alene 2 gamle søstre, men også en fattig slægtning og en blind tjener, han havde taget til sig. Usselt blev hans arbejder betalte, og til sidst var nøden i den gamle, værkbrudne mands hjem så stor, at næsten alt, hvad der kunde pantsættes, var pantsat og han selv måtte sove i lånte sengklæder.

Som ung havde han rejst Europa tyndt, set kunstsamlinger, fået uforglemmelige indtryk og mødt tidens mest betydende kunstnere, teoretikere og mæcener. Han havde med egne øjne set de epokegørende udgravninger af antikkens kunst i Pompeii, som han ophøjede til den fornemste smag. Ville man i Danmark have et monument for eftertiden, den smagfuldeste, den mest moderne kunst, den dyreste mærkevare, så bestilte man hos Wiedewelt. Han havde som kunstner fået de bedste opgaver.

Se Wiedewelts egne tegninger på Statens Museum for Kunst i PUBLIC DOMAIN her