Johannes Japetus Steenstrup

Steenstrup tog aldrig en eksamen! Det forhindrede ham dog ikke i at forske i mange ting. Intet emne var for småt – eller for mærkeligt. Han afviste myterne om Sømunken og Kraken – og viste at der var tale om ét havdyr – en kæmpeblæksprutte. Denne forskning fik den franske journalist
Nummer
58

Johannes Japetus Steenstrup

Steenstrup tog aldrig en eksamen! Det forhindrede ham dog ikke i at forske i mange ting. Intet emne var for småt – eller for mærkeligt. Han afviste myterne om Sømunken og Kraken – og viste at der var tale om ét havdyr – en kæmpeblæksprutte. Denne forskning fik den franske journalist og forfatter Jules Verne til at interessere sig for havet: Han skrev ”En Verdensomsejling under Havet”. Charles Darwin fik gennem geologen Forchhammer kontakt til Steenstrup. Det blev til et livslangt venskab. Steenstrup var blandt de første, der modtog et eksemplar af Darwins ”Arternes Oprindelse”. I Danmark blev Steenstrup især kendt for sin forskning i rodudviklingen i tørvemoser og som medlem af Bornholmerkommisionen. Steenstrup hævdede, at videnskabsmandens vigtigste egenskaber var fantasien og forestillingsevnen. Det førte ham af og til, til udokumenterede påstande som han vedblev at fastholde! Det mest kendte eksempel, er hans påstand om flynderens vandrende øje! Det forhindrede dog ikke, at Steenstrups brede virkefelt og hans altid imødekommende og venlige støtte til andre videnskabsmænd, fik den største betydning for udviklingen af den naturvidenskabelige tanke i Danmark. Ikke mindst ved oprettelsen af Det Naturvidenskabelige Fakultet i 1850. Gennem sine mange offentlige forelæsninger om alt fra mammutter til skalskiftet hos krebsdyr, opnåede han stor folkelig gennemslagskraft og popularitet.