Inspiration

Skoletjenesten i Centret arbejder under overskriften “Etisk Værksted for børn og unge”. Aktiviteterne i Centret og de formidlingsgenre, som vi benytter os af, giver børn og unge mulighed for at opleve, forundres, stille spørgsmål og tage stilling til livets mangfoldighed.

Centrets film, som er produceret med støtte fra Nordea Fonden, kan således også benyttes i undervisnings- sammenhæng på mange forskellige måder og i mange faglige sammenhænge.

Filmene er blandt andet blevet brugt i forbindelse med “studieretningsdage” i gymnasieundervisningen, hvor en hel dag er afholdt på ASSISTENS. Eleverne har fået introduktion til filmproduktionens 5 dokumentariske grundformer og har – på baggrund af Centrets film – produceret deres egne mini-dokumentarfilm om personer fra kirkegårdens personkreds.

 

De 5 dokumentariske grundformer

Når en instruktør skaber sin film, vælger han eller hun mellem mange teknikker og fortællemåder, der på forskellig vis understøtter den historie, som man ønsker at fortælle. Man vælger en grundform, og arbejder ud fra denne grundforms særlige elementer. Den klassiske dokumentar er klart og enkelt struktureret og benytter sig af en alvidende fortæller. Billedsiden er mest illustrativ. Den observerende form forsøger at indfange den “rå virkelighed” og at være “fluen på væggen”. Tilskueren får mulighed for selv at konkludere. Den poetiske form har fokus på de sanselige og poetiske sider af en konkret historie. Æstetik og musik spiller en stor rolle. Den personlige form kommer meget tæt på den personlige historie – og tæt på det private. Endelig er den sidste grundform en doku-drama-form der benytter sig af en blanding af fiktion og fakta. Her benytter man sig af dramatiserede og rekonstruerede historiske begivenheder, som der ikke findes filmoptagelser af.

 

Til en række af Centrets 57 film har vi produceret undersider, der sammenkæder filmene på tværs af tidsperioder, personer og emner. Eksempler på emner, der går på tværs af flere film, er: “Seksualitetens tidsbundethed”, opfattelsen af hvad der er passende adfærd for kønnene gennem de seneste århundreder. “Barndommens historie”, forskellen på levevilkår og muligheder i samfundets top og bund, skolens og dannelsens historie. “Opfattelsen af kunst og æstetik”, kunstnerens muligheder for at udtrykke sig i sin kunst og leve det liv, som man havde lyst til. “Konflikter, krig og revolution”, flygtningestrømme, ændrede landkort, national identitet og de deraf følgende samfundsændringer. “Opdagelser og troen på fremskridtet”, nye landvindinger inden for videnskaberne og idéen om menneskets overlegenhed.

Gå til filmene HER