Frédéric de Coninck

Frédéric de Coninck (1740-1811) blev ansat i et engelsk handelshus i Amsterdam 1757. En ulykkelig kærlighed drev ham udenlands, og han kom 1763 til København hvor han blev ansat ved Asiatisk kompagni i Canton. I sidste øjeblik ændrede han mening og slog sig istedet ned i byen, hvor han 1765 fik
Nummer
58

Frédéric de Coninck

Frédéric de Coninck (1740-1811) blev ansat i et engelsk handelshus i Amsterdam 1757. En ulykkelig kærlighed drev ham udenlands, og han kom 1763 til København hvor han blev ansat ved Asiatisk kompagni i Canton. I sidste øjeblik ændrede han mening og slog sig istedet ned i byen, hvor han 1765 fik borgerskab som grosserer. Under tidens meget gunstige handelsforhold trivedes hans forretning, der hovedsagelig omfattede skibsfart og handel med oversøiske produkter, primært fra Ostindien. 1790 stiftede han eget firma, de Coninck. & Co. Med syv store skibe hjemførte han nu selv varer fra Vestindien, samt fra Ostindien og Guinea. Firmaet var omkring 1797 Københavns femtestørste rederi. De Coninck udnyttede tidens gunstige krigskonjunkturer i en sådan grad, at firmaet var i stand til at bære de betydelige tab konflikten med England gav. Men efter den engelske landgang 1807 kom han i store vanskeligheder…

Han døde i 1809 og er begravet på Assistens Kirkegård. Nogle år efter hans død, gik firmaet de Coninck og Co fallit.