Flugten fra Krim

SÆRUDSTILLING: I påskedagene er det 100 år siden, at den danskfødte prinsesse Dagmar, kejserinde Maria Fjodorovna af Rusland, tog i eksil - og tog sine hoffolk med sig. På Assistens Kirkegård er der to stykker "Rusland", hvor kejserindens hoffolk er stedt til hvile. Vi viser nogle af de sensationelle, private brugsgenstande
Nummer
2

Flugten fra Krim

SÆRUDSTILLING: I påskedagene er det 100 år siden, at den danskfødte prinsesse Dagmar, kejserinde Maria Fjodorovna af Rusland, tog i eksil – og tog sine hoffolk med sig. På Assistens Kirkegård er der to stykker “Rusland”, hvor kejserindens hoffolk er stedt til hvile. Vi viser nogle af de sensationelle, private brugsgenstande som har tilhørt enkekejserinde Maria Fjodorovna og hendes kammerfrøken Ceciia Grünwald.