Frédéric de Conincks begravelse

I et brev til datiden største sladderkone Frederikke Louise Gram (1746 – 1824) beskriver Sophie Frederikke Reventlow den 12. juni 1810 et besøg på Dronninggaard og de Conincks tilstand: Faderens Tilstand er ængstende; heldigvis er det den venstre og ikke højre Hånd, der er lammet: men også Munden er skæv. Han er fuldstændig klar i sin Tankegang, men er dog meget stille, taler lidet og ser lidende ud; han skal imidlertid nu være bedre. Hans Hustru har også haft et meget farligt Tilfælde; hun kan ikke gå meget, men er ellers fuldkommen rask og munter. De ere omgivne af Børn og Børnebørn, der ile til på mindste Vink og gøre alt for at lette deres Stilling.”

Frédéric de Coninck døde den 4. september 1811 på Dronninggaard, fysisk nedbrudt efter anklagen om landsforrædderi og den efterfølgende retssag 1807-9. Han blev begravet på Assisten Kirkegård d. 9. september. Familien de Coninck offentliggjorde i de københavnske aviser en dødsannonce, de bekendgjorde at “Etatsråd de Coninck Onsdagen den 4de September har omskiftet Tiden med Evighden  bekiendtgøres sørgeligst for pårørende og Venner af hans efterladte Enke og Børn.” Knud Lyhne Rahbek, der var redaktør på avisen Dagen, skrev: “I Mandags Morges, jordedes på den almindelige Kirkegaard, udenfor Nørreport, Etatsråd Frédéric de Coninck, som, den 4de dennes, døde på sit Landsted Dronninggaard, i sit 71de År. Over 40 Vogne fulgte Liget. Inden det førtes til sit Hvilested, holdt Sognepræsten fra Lyngby, Hr. Rønne, en meget rørende Tale i Sørgehuset, i hvilken han meget levende udtrykte sine Følelser og sin Erkiendtlighed mod den Afdøde; og ved Gravstedet fremsagde Hr. Past. pr. Mourier, som forrettede Jordpåkastelsen, en Ligtale på Fransk, hvori den Afdøde fornemlig rostes for sin Godgørenhed og sin kristelige Gavmildhed imod de Trængende. Man har, i samme Anledning, læst i Adresse Avisen et Vers af Kaptain Poul Ferdinand Mourier.

Assistens Kirkegård. Udsnit af kort ca. 1820. Frédéric de Coninck blev begravet ved muren øverst t.v. på den såkaldte fransk-reformerte afdeling, lige ved benhusene. Det kongelige Bibliotek.I kirkebogen 1811 er Frederick de Coninck opført som afdød nr. 7368Dødsårsagen i kirkebogen opgivet som Alder DomBegravelsessted angivet som Fransk-Reformert og adressen hvorfra han er begravet som Bredgade