Metro-udgravningen på Assistens

Tidspunkt: søn 15 apr kl.13:30-14:00

Kategori:


Planche-udstillingen kan ses sammen med vore andre udstillinger hver søndag i forbindelse med vore søndagsomvisninger og til Centrets andre arrangementer. Her i løbet af sommeren rykker den udendørs!

Københavns Museums arkæologer gravede på Assistens Kirkegård fra december 2009 til januar 2011. Omkring 1000 skeletter, og alt hvad der ellers blev fundet i gravene, er ved at blive registreret. (foto: Københavns Museum)

Arkæologien på kirkegården åbner for et væld af viden om tidligere tiders begravelsesskikke og deres forandring over tid. Gennem undersøgelser af hvordan mennesker er blevet begravet forskelligt, kan vi få kendskab til, hvordan man tidligere har forholdt sig til sorg, de afdøde og pårørende. Vi perspektiverer til nyere og egen forskning.

I Centrets udstilling bliver Metro-udgravningen koblet på kulturhistorien og vi fortæller om nogle af de afdøde, der blev begravet på kirkegårdens afdeling G: historien bag den norske fjeldgravsten, historien om manden i salt-tønden og om billedhugger Thorvaldsens svigersøn. Vi sætter spørgsmålstegn ved, og i givet fald hvorfor man ser med gys og gru på nyere skeletter, med eksempler fra Assistens Kirkegård og fra verden.

Støttet af Nørrebro Lokaludvalg