Høst-koncert med fortælling!

Tidspunkt: fre 29 sep kl.19:00-20:30

Kategori:


Marken er mejet og høsten er i hus! Traditionen tro har man fra gammel tid på Mikkels dag afholdt høstfest på fællederne uden for byens volde. Skt. Hans Torv er den gamle malkeplads, hvor den slags gik lystigt for sig! Vi genoptager traditionen!

Den 29. september er det mikkelsdag. Mikkelsdag var den traditionelle høstafslutnings festdag. Til denne dag hørte der særlige sange, viser og ritualer. I bondesamfundet var Høsten den vigtigste begivenhed. Her blev frugten af årets slid lagt i lade. I 1700-tallet blev interessen for bøndernes liv vakt; 1789 ophævedes stavnsbåndet, og bønderne frigjortes fra en slave lignende tilværelse. Stavnsbåndet ophævedes ved lov og denne lov blev skrevet af kongens sekretær, Christian Colbiørnsen, der er begravet på Assistens Kirkegård.
Colbiørnsens fætter, Edvard Storm var digter og interesserede sig for bøndernes liv. Han mente – i lighed med mange af 1700-tallets store filosoffer – at det enkle liv på landet var sundere og bedre for mennesket. Storm kom fra Norge og i København skrev han en række norske bondeviser ned. En del af disse viser blev trykt i Frankrig i Jean de Labordes lærde værk om musikkens oprindelse ”Essai de la musique ancienne et moderne”.
Dette værk blev trykt i Paris i 1780 under protektion af Frankrigs musikglade Dronning Marie Antoinette. Marie Antoinette var særligt begejstret for denne hyrde idyl. Så begejstret af hun ofte selv optrådte som hyrde i diverse syngespil. Hun oprettede et Laiterie (Mejeri) med egne geder og køer og fik endda lavet en særlig Sèvres porcelæns kop, formet efter hendes eget bryst!

Duk op til vores HØSTKONCERT den 29 september kl.19. Det er GRATIS og der vil være mulighed for at høre nordiske sæterviser og meget mere om Edvard Storm, bøndernes liv – og den franske Dronnings bryster!!!!

Arrangementet er støttet af Nørrebro Lokaludvalg.

 

Medvirkende:

Kor: Nørrebros lokale verdensmusikkor Gjalderkoret synger traditionelle/gamle nordiske høstsange og fremfører svensk sætersuite med kulning, malkeråb og smukke hyrdesange. Læs mere om koret på www.gjalderkoret.dk

Solist: Helle Thun, synger norske sætersange af Edvard Storm. Læs mere om Helle her www.nordicvoice.dk

Fortæller: Kulturvejleder Christoffer Jørgensen