Hans Christian Andersens eventyr

Tidspunkt: tors 28 jun kl.17:00-18:30

Kategori:


Det er en frygtelig Historie!” sagde en Høne, og det omme i den Kant af Byen, hvor Historien ikke var passeret. “Det er en frygtelig Historie i Hønsehuset! jeg tør ikke sove alene inat! det er godt at vi ere Mange sammen paa Hjalet!” – Og saa fortalte hun, saa at Fjedrene reiste sig paa de andre Høns og Hanen lod Kammen falde. Det er ganske vist!

 

Skuespiller Linnea Lorenzen fabricius og retorikstuderende Thore Keitum Fisker læser op af Andersens eventyr i kapellet på Assistens Kirkegård, tæt ved digterens gravsted.

En oplæsningsstund med de dejlige eventyr Den standhaftige tinsoldat (1838), Det er ganske vist (1852), De røde sko (1845), Hjertesorg (1852) og Svinedrengen (1841).

Arrangementet er gratis og eftermiddagen tilrettelagt i samarbejde med H.C. Andersen Selskabet.

Det vil være muligt at købe forfriskninger i Centrets café inden og under oplæsningen.

 

Da det blev ud paa Aftenen, kom alle de andre Tinsoldater i deres Æske og Folkene i Huset gik til Sengs. Nu begyndte Legetøiet at lege, baade at komme Fremmede, føre Krig og holde Bal; Tinsoldaterne raslede i Æsken, for de vilde være med, men de kunde ikke faae Laaget af. Nøddeknækkeren slog Kaalbøtter, og Griffelen gjorde Commers paa Tavlen; det var et Spektakel saa Kanarifuglen vaagnede, og begyndte at snakke med, og det paa Vers. De to eneste, som ikke rørte sig af Stedet, var Tinsoldaten og den lille Dandserinde; hun holdt sig saa rank paa Taaspidsen og begge Armene udad; han var ligesaa standhaftig paa sit ene Been, hans Øine kom ikke et Øieblik fra hende“.