Arrangementer

Hvad kribler og krabler i kirkegårdens bynatur?

Åbent hus og tema-dag om biodiversitet. Ræve, pindsvin, egern, flagermus, skovskade og sjældne trækfugle benytter den fredede Assistens Kirkegård som spisekammer. Kirkegården er en biotop, og som sådan et levested for et dyre- og planteliv der har helt enestående muligheder for at udvikle sig – eller blive afviklet! I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening inviterer vi frivillige og andre interesserede til at deltage i NATURENS DAG på Assistens. Kom og vær til at undersøge kirkegårdens bynatur, når vi på Bio Blitz undersøger kirkegårdens areal for insekter og dyr og artsbestemmer dem. Hvad finder vi?

Arrangementet er gratis og støttet af Nørrebro Lokaludvalg

læs mere
 • lør 26 maj,
 • Kl. 11:00-15:00

Kirkegården som haveanlæg – hvilke virkemidler er der brugt til at skabe den rette stemning på kirkegården?

Udstilling og special-omvisning. Ved Assistens Kirkegårdens store udvidelse mod Jagtvej i 1804-5, fik byens magistrat mulighed for at planlægge og udvikle kirkegårdens store areal til nytte og fornøjelse for byens borgere. Skulle man vægte den rationelle kirkegård med den praktiske drift for øje, eller skulle man benytte chancen til at anlægge de dødes have for de levende, med promenadestier og sjældne træer? Med udstilling (tekster på dansk og engelsk) og omvisning fortæller vi den brede kulturhistorie om Assistens Kirkegårds planer og udvikling fra grundlæggelsen i 1760 til fredningen i 2016.

Arrangementet er gratis og støttet af Nørrebro Lokaludvalg

læs mere
 • søn 10 jun,
 • Kl. 13:00-16:00

New Orleans jazz-begravelsesoptog

Den 40. udgave af Copenhagen Jazz Festival finder sted i 2018. På Assistens Kirkegård ligger flere af de personer begravet der var med lige fra starten: Jazz-Kay fra Montmartre, Richard Boone, Kenny Drew og Ben Webster. Kulturcentret ASSISTENS starter jazz-festivalen op med det traditionsrige og populære New Orleans-style begravelsesoptog med BETTY AND THE BOYS, fra Dronning Louises bro ad Nørrebrogade til Assistens. Vi slutter dagen af med mini-koncert fra Kapellets bagplads.

Mød op på dronning Louises Bro (ved Søtorvet) og slut op om den dekorerede kiste! Tag parasoller og hvide lommetørklæder med, og følg de 7 jazzmusikere og resten af følget ud ad Nørrebrogade til Assistens Kirkegård. (Foto: Rolf Larsen)

Arrangementet er gratis og støttet af Nørrebro Lokaludvalg

læs mere
 • fre 6 jul,
 • Kl. 16:00-17:30

Silver Big Band

Silver Big Band hylder den klassiske swingjazz fra den gyldne æra og musikken er da også baseret på “the standards” fra Count Basie, Duke Ellington, Sammy Nestico m.fl.

Orkestret Silver Big Band er et fuldt besat bigband og med sanger og musikere er der garanti for en glad, swingende jazzoplevelse. Kridt danseskoene og vær med til at gøre koncerten til en fest!

I anledning af den 40. Copenhagen Jazz Festival. Koncerten med Silver Big Band er gratis.

læs mere
 • fre 13 jul,
 • Kl. 15:00-17:00

Flagermus-tur

Flagermusens biologi og levevis går på tværs af det almindeligt vedtagne. Den er et pattedyr, men den kan flyve som en fugl. Den er vågen om natten og sover om dagen. Og når den sover, hænger den med hovedet nedad! Dyr der er “både – og” eller “hverken – eller” bliver ofte tillagt overnaturlige evner eller ligefrem forbundet med død og uhygge. Hvert år sidst i august bliver der lukket flagermusinteresserede børn og voksne ind gennem kirkegårdens store, knirkende gitterlåge. Vi har tændt flagermuslygterne, og flagermusene flyver allerede rundt om os, så stemningen er slået an. Turen indeholder de rigtige elementer til en “gyselig” tur på kirkegården ved aftenstide: Nattens komme, gravstemning på kirkegården, flagermus der både vækker interesse og skræk, samt de gode historier. Sammen med biologer og med supplerende lytteudstyr udlånt fra vores søsterorganisation, Natur Bornholm og Danmarks Naturfredningsforening, lytter vi efter flagermus på kirkegården.
Arrangementet er gratis og støttet af Nørrebro Lokaludvalg

læs mere
 • fre 31 aug,
 • Kl. 20:00-22:00

Jubilæumsfejring af Kapellets 150 år og Centrets 25 års virke, med fødselsdagsevents og omvisninger

Kulturcentret ASSISTENS har i 2018 virket som formidlingscenter og skoletjeneste på Assistens Kirkegård i 25 år. Samtidig er Kapellet blevet 150 år gammelt.

Vi markerer de runde jubilæer med en aktivitetsdag med udstilling, film, koncert og omvisninger hvor ”de gode historier” kommer frem i lyset. Markeringen sker i samarbejde med Golden Days Festivalen 7. – 23. september: Historiens B-sider: Vi vender vrangen ud på historiens bagkatalog.

I anledning af dagen kan der købes lagkage, kaffe, vin og øko-sodavand. Kom forbi og fejr dagen med os!

Arrangementet er gratis og støttet af Nørrebro Lokaludvalg

læs mere
 • lør 22 sep,
 • Kl. 14:00-17:00

Allehelgen og de dødes dag

De Dødes Dag blev optaget på UNESCOs verdenskulturarvsliste over ”Mesterværker i mundtlig og immateriel kulturarv” i 2008. Den mexikanske markering af afdøde falder sammen med Alle Sjæles Dag, en kristen højtid, og begge markeres den 2. november. Her er fokus på de afdøde slægtninge. Dagen falder på dagen efter allehelgensdag, hvor man fejrer alle helgener. Hvor kan man bedre se på mindetraditioner for de døde end på kirkegården?

Mød op til en aktivitets-eftermiddag i Centret med debat, mindealter, værksted og stemningsfuld lyssætning på udvalgte gravsteder. Vi laver sukkerkranier og vi fortæller om baggrunden for de mange døde-traditioner, gamle som nye!

Køb dit eget sukkerkranium med hjem!

Arrangementet er gratis og støttet af Nørrebro Lokaludvalg

læs mere
 • fre 2 nov,
 • Kl. 17:00-19:00