Hvad kribler og krabler i kirkegårdens bynatur?

Tidspunkt: lør 26 maj kl.11:00-15:00

Kategori:


Åbent hus og tema-dag om biodiversitet. Ræve, pindsvin, egern, flagermus, skovskade og sjældne trækfugle benytter den fredede Assistens Kirkegård som spisekammer. Kirkegården er en biotop, og som sådan et levested for et dyre- og planteliv der har helt enestående muligheder for at udvikle sig – eller blive afviklet! I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening inviterer vi frivillige og andre interesserede til at deltage i NATURENS DAG på Assistens. Kom og vær til at undersøge kirkegårdens bynatur, når vi på Bio Blitz undersøger kirkegårdens areal for insekter og dyr og artsbestemmer dem. Hvad finder vi?

Arrangementet er gratis og støttet af Nørrebro Lokaludvalg