Etisk Værksted

Videnspædagogiske aktiviteter på Assistens Kirkegård

Siden mit første professionelle møde med Kulturcentret Assistens har jeg været begejstret for centrets eksperimenterende formidlinger, som altid forholder sig etisk til sin genstand. Kombinationen af personlig og tværfaglig formidling er et stærkt træk, som bryder grænser og gør det muligt at nå grupper og individer, som næppe ellers ville blive fanget af centrets genstand, kirkegården. Assistens Kirkegård fortjener med sine fantastiske gravmæler efter markante borgere at blive formidlet på det niveau, centret står for. I forhold til fagenes mål i Folkeskolen burde et besøg i centret være selvfølgeligt”.                                                                                                                                                     Ulla Sverrild, pædagogisk konsulent

De videnspædagogiske aktiviteter i ”Den fortællende Have” tager udgangspunkt i kirkegårdens kulturhistorie og i fortællingen om de mange navngivne døde, der kan indplaceres i vores kulturelle selvforståelse. Ud fra de synlige vidnesbyrd om de begravede, udfoldes en generel fortælling om dansk kulturhistorie og dens internationale relationer. Den levende fortælling og den ”levendegjorte” historieformidling, hvor historien får krop og mæle i skuespillerskikkelse, sker i et samarbejde med professionelle musikere, sangere og skuespillere. Vi nøjes ikke med at fortælle om 1700tallets musik og tilhørende danse. Eleverne kan selv prøve kræfter med tidens menuet. Hvor er det vel naturligere at hylde livet end i Kapellet med kirkegården liggende omkring?

I skoletjenesten, Etisk Værksted for børn og unge har vi mulighed for at samtale med eleverne om det, vi sammen oplever på turen rundt i kirkegårdens ”haverum”. Samtalen er, i modsætning til formidlingsmaterialer på papir eller digitale medier, et pædagogisk værktøj, der kan tage højde for hvor børnene befinder sig begrebsmæssigt. Børnene sætter ord på deres tanker og forestillinger og bliver gennem dialogen med formidleren og de andre elever klogere på sig selv og verden. Gravmælernes udsagn og de landskabelige udtryk for tidligere tiders opfattelse af døden og livet er ikke umiddelbart tilgængelige for et nutidigt barn eller ung. Kulturarven er ikke bare noget der ligger der og taler til os på tværs af tidsepoker, og hvad der måtte være af kulturelle og sociale skel. Den er ikke umiddelbart tilgængelig og til at forstå. Man skal kende det samfund og de omstændigheder, hvorunder kulturens synlige aftryk er skabt, for at kunne forstå den.

Når man arbejder med videnspædagogiske kulturaktiviteter, der retter sig mod børn og unge, bliver man hurtigt klar over, at forudsætningerne i gruppen af børn og unge er stærkt forskellige. Derfor må man formidle med de nødvendige ”mellemregninger”, som barnet eller den unge ikke har med i sit udgangspunkt. Ved at præsentere dem for kulturarven, på en måde som er interessant og relevant, kan vi være med til at give dem en form for overblik. Elevernes umiddelbarhed, nysgerrighed og lyst til dialog om flagermus, vampyrer og spøgelser kan blive løftestang for vidensformidling om både dødens kulturhistorie og flagermusens biologi. Kirkegården er ikke et skræmmende sted, selv om vi fra Romantikken har overtaget idéen om kirkegårde med gys og gru – især når mørket falder på.

I den mere spektakulære kulturformidling inddrager vi sted- og emnespecifik performance. Vi lader ”døden” blive personificeret i knokkelmanden, skelettet eller en figur der låner sit udseende fra allegoriske figurer af ”tiden”, den gamle gråskæggede mand med vinger, le og timeglas. Døden bliver så kædet sammen med tiden og bliver en proces, der er udstrakt gennem hele livet. Døden bliver det, der giver livet mening. Alt levende skal på et tidspunkt dø. Man skal ikke tænke på døden hele tiden, men fordi døden venter, skal livet leves. Kirkegården minder os om, at livet får en ende, at vores liv er en væren indtil døden. Kirkegårdens monumenter rummer af tidsmæssige årsager ikke barokkens konkrete fremstillinger af døden, men et enkelt kranie på en flad liggesten folder fortællingen ud.