Etisk Værksted

Videnspædagogiske aktiviteter på Assistens Kirkegård

Siden mit første professionelle møde med Kulturcentret Assistens har jeg været begejstret for centrets eksperimenterende formidlinger, som altid forholder sig etisk til sin genstand. Kombinationen af personlig og tværfaglig formidling er et stærkt træk, som bryder grænser og gør det muligt at nå grupper og individer, som næppe ellers ville blive fanget af centrets genstand, kirkegården. Assistens Kirkegård fortjener med sine fantastiske gravmæler efter markante borgere at blive formidlet på det niveau, centret står for. I forhold til fagenes mål i Folkeskolen burde et besøg i centret være selvfølgeligt”.

Ulla Sverrild, pædagogisk konsulent

 

De videnspædagogiske aktiviteter i ”Den fortællende Have” tager udgangspunkt i kirkegårdens kulturhistorie og i fortællingen om de mange navngivne døde, der kan indplaceres i vores kulturelle selvforståelse. Ud fra de synlige vidnesbyrd om de begravede, udfoldes en generel fortælling om dansk kulturhistorie og dens internationale relationer. Den levende fortælling og den ”levendegjorte” historieformidling, hvor historien får krop og mæle i omviser eller skuespillerskikkelse, sker i et samarbejde med højt faguddannet personale, professionelle musikere, sangere og skuespillere. Vi nøjes ikke med at fortælle om 1700tallets musik og tilhørende danse. Eleverne kan selv prøve kræfter med tidens menuet. Hvor er det vel naturligere at hylde livet end i Kapellet med kirkegården liggende omkring?