• Digital kirkegård
  • Digital kirkegård
  • .
  • .

Digital kirkegård

Danmarks første digitale kirkegård

Du behøver kun din mobiltelefon for at få en aftale med H.C. Andersen. Projektet ”Levende fortællinger på tværs af tid og rum” levendegør kirkegårdens mange historier digitalt. “Det bliver helt fantastisk at møde de døde, Andersen er min nye bedste ven!” siger antropolog og centerleder Gitte Lunding, som glæder sig over det nye teknologiske formidlingstilbud. ”I Centret formidler vi årligt til næsten 40.000 mennesker gennem folkeoplysning, omvisninger, udgivelser og udstillinger. Nu kan vi få alle med – og så er folk velkomne til at komme igen og høre mere på vores omvisninger”.

Projektet er udviklet af Kulturcentret ASSISTENS i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, Keep Talking, der bl.a. står for videoproduktionen, og LUCUS hvis speciale er lokationsbaserede spil- og formidlingsprojekter. Vidensbaseret formidling i møde med it-nørden!

Vi har fået et godt samarbejde med Center for Kirkegårde, Københavns Kommune, som har gjort det muligt at realisere tanken om QR-koder opsat direkte på gravstederne“, siger Gitte Lunding. Center for Kirkegårde varetager bl.a. drift af alle københavnske kirkegårde.

Et nyt projekt, med støtte fra Nordea Fonden er påbegyndt 2014 og forventes realiseret i 2016. Så vil man kunne se over 50 film på Assistens Kirkegård.

 

Levende fortællinger på tværs af tid og rum

Assistens Kirkegård på Nørrebro i København udgør et helt særligt oplevelses- og formidlingsrum. Et byrum, der i dag fungerer både som aktivt begravelsesområde, museum og park. Som den eneste kirkegård i verden rummer Assistens et forsknings- og formidlingscenter, hvorfra kirkegårdens kultur- og personalhistorie fortælles. Kirkegården på Nørrebro vrimler med aftryk af navngivne døde, der kan indplaceres i vores kulturelle selvforståelse: Forfattere, malere, teaterfolk, musikere, videnskabsfolk og virksomhedsgrundlæggere.

Flere informationer: Kulturcentret ASSISTENS, centerleder Gitte Lunding, telefon: 3537 1917.

 

Juridisk

Centrets medarbejdere, eksterne samarbejdspartnere og leverandører har udført et stort arbejde med at indhente tilladelser, tilsagn og rettigheder til projektet. Såfremt Kulturcentret ASSISTENS som producent eller KeepTalking /Story Field som leverandør har krænket ophavsretten med citater, illustrationer, kompositioner, indspilninger og/eller filmklip, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse skal dokumenteres og vil blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen.