Den digitale kirkegårdskultur

Årsskriftet "Kirkegårdskultur 2015/16" er netop udkommet. Digital designingeniør og Ph.d. ved Aalborg Universitet Jakob Borrits Sabra, der i sin forskning har benyttede Centrets formidling som empiri, har i en artikel opsummeret hvordan sociale medier kan forstærke gravminderne. I artiklen beskæftiger han sig også med hvorvidt kirkegårde "murer sig ind i sig
Nummer
58

Den digitale kirkegårdskultur

Årsskriftet “Kirkegårdskultur 2015/16” er netop udkommet. Digital designingeniør og Ph.d. ved Aalborg Universitet Jakob Borrits Sabra, der i sin forskning har benyttede Centrets formidling som empiri, har i en artikel opsummeret hvordan sociale medier kan forstærke gravminderne. I artiklen beskæftiger han sig også med hvorvidt kirkegårde “murer sig ind i sig selv”:

“Politisk og kulturelt bliver kirkegården oftest betragtet som et rum og en institution for sig. denne særstatus er både kirkegårdens styrke og dens svaghed. I alle andre byrum og politiske institutiner, mødes beslutningstagerne og medarbejderne af divergerende offentlige holdninger, der skaber uenighed og konflikt, og som efterfølgende mægles og løses. I kraft af kirkegårdens funktion som begravelsesplads bliver den ofte behandlet med en særlig form for ømhed, hvor man for enhver pris i sin planlægning forsøger at forsikre sig mod forurettede gravstedsejere og klagesager. Ved at opfatte og indrette kirkegården som et mono-funktionelt sted og behandle dets brugere m,ed fløjlshandsker, risikerer man at gøre sig selv en bjørnetjeneste. man risikerer at vende sig bort fra sine omgivelser og skabe et ensomt by- og minderum, hvor det bliver svært at interagere aktivt med det omkringliggende samfund. det er derimod menneskers diversitet, forskellige karaktertræk og holdninger, der skaber inspiration og refleksion – det gælder både i livet og i døden”. (Kirkegårdskultur 2015, s.102-3).

Assistens Kirkegård i København har heldigvis en multifunktionel anvendelse. Dette er netop blevet præciseret i den vedtagne 50-års plan for kirkegårdens anvendelse. Se den HER