De vestindiske øer – tidslinje

1493 Beboerne på øen Skt. Croix byder Christoffer Columbus velkommen som den første europæer.

1621 Hollænderne forsøger at kolonisere Skt. Croix. Øerne er nu næsten folketomme. De lokale indianere er enten døde eller udvandret

1666 Dannebrog hejses første gang på Skt. Thomas. Koloniseringen mislykkes på grund af vejrlig og pirater.

1674 oprettes Vestindisk – Guinesisk Kompagni med det formål at handle med sukker, slaver og tobak. Hovedstaden på Skt. Thomas Charlotte Amalie grundlægges.

1683 Kompagniet gør krav på Skt. Jan, der koloniseres fra 1718.

1733 Skt. Croix købes af franskmændene. Sukkerhandelen intensiveres.

1733 Slaveoprør på Skt. Jan, hvor 80 % af befolkningen var slaver. Oprøret slås ned med mange døde.

1755 Øerne overtages af den danske krone og bliver en koloni. Samtidig frigives handelen for alle. Dette sætter skub i skruppelløs slave- og sukker-handel. Det medfører en kraftig stigning i sejladser fra Afrika og i befolkningsvæksten på øerne.

1792 Slavehandel forbydes med virkning fra 1803. Slaveriet som institution bevares frem til 1848.

1801 Øerne besættes kortvarigt af briterne.

1807 – 14 Øerne igen besat af briterne.

1814 Sukkerhandelen har svært ved at komme sig. Sukkerroer breder sig i Europa.

1845 De danske besiddelser og handelsstationer i Ostindien sælges.

1848 Slaverne på øerne gør oprør og generalguvernør Peter von Scholten må give efter for deres krav om frihed.

1849 Grundloven indføres

1850 De afrikanske forter og besiddelser overdrages til englænderne. Der har i årene op til været voldsomme uroligheder med de lokale stammer, som nægtede at opgive slavehandelen.

1864 Anden slesvigske krig. Danmark mister Slesvig og Holsten.

1878 De lokales forhold er ikke blevet væsentligt forbedret. Stavnsbinding og meget lav løn starter et voldsomt oprør. Flere plantager brændes ned. Mange bliver slået ihjel.

1914 Første Verdenskrig bryder ud. Danmark er neutralt. Men interessen for de vestindiske øer øges på grund af øernes strategiske position.

1915 Den lokale journalist og politiker, David Hamilton Jackson organiserer for første gang de lokale arbejdere i fagforeninger. Forhandlinger påbegyndes med USA om salg af øerne. Vedtagelse af den nye grundlov i Danmark giver stemmeret til kvinder og tyende.

1916 Den 4. august besluttes det at sælge øerne. Det skal afgøres ved en folkeafstemning i Danmark. Beboerne på de vestindiske øer bliver ikke spurgt! Stemmeprocenten er lav, men et flertal vedtager, at øerne skal sælges.

1917 Den 31. marts sænkes Dannebrog til tonerne af Kong Christian og øerne overdrages til USA mod en check på 25 millioner dollars.

 

Nicolai Abildgaard (1743-1809), Hovedet af en sort afrikaner, indfældet i en cirkel, 1792.Priskurantliste på varer fra de vestindiske øer, Det dansk-guinesiske handelskompagni 1797Kvinder ved hytte på St. Croix 1916Den officielle overdragelse af øerne til USA den 31. marts 1917. Guvernementshuset ses yderst th.Danneborg vajer for sidste gang over øerne den 31. marts 1917