Bestyrelse

CENTRETS BESTYRELSE 2013

Formand, dr.phil. Lars Kaaber, lektor på KU og Gribskov Gymnasium

Næstformand, cand.scient. Ulla Didriksen, Naturstyrelsen, Miljøministeriet

Sognepræst Pernille Østrem, Sankt Stefans Kirke, Nørrebro

Arkitekt MAA, Niels-Henrik Kirkegaard, Tegnestuen ETCETERA-design

Cand.scient. Peter Norrild, tidl. seminarierektor

Medlemsvalgt bestyrelsesmedlem Rolf Larsen

Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, kulturvejleder Christoffer Jørgensen

 

Suppleanter:

Arkitekt MAA, Otto Käszner

Arkitekt MAA, Finn Ploug