• Bestyrelse 2017 – 2018 i Kulturcentret ASSISTENS
  • Bestyrelse 2017 – 2018 i Kulturcentret ASSISTENS
  • Bestyrelse 2017 – 2018 i Kulturcentret ASSISTENS
  • Bestyrelse 2017 – 2018 i Kulturcentret ASSISTENS
  • Bestyrelse 2017 – 2018 i Kulturcentret ASSISTENS
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Bestyrelse 2017 – 2018 i Kulturcentret ASSISTENS

Formand, dr.phil. Lars Kaaber, lektor på KU og Gribskov Gymnasium

Næstformand, cand.scient. Ulla Didriksen, Undervisnings- og udviklingsansvarlig- koordinator, Skolejenesten Bornholm

Ida Munk, direktør i Center for Anvendt Kultur, forhenv. kulturdirektør i Københavns Kommune

Pernille Østrem, Sognepræst i Sankt Stefans Kirke, Nørrebro

Peter Norrild, Cand.scient. , tidl. seminarierektor

Rolf Larsen, medlemsvalgt bestyrelsesmedlem

Christoffer Jørgensen, medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, cand.scient. kulturvejleder

Suppleanter:

Otto Käszner, Arkitekt MAA,  forhenv. stadsarkitekt i København

Finn Ploug, Arkitekt MAA,  forhenv. restaureringansvarlig på Assistens Kirkegård