• Centrets bestyrelse 2014
  • Centrets bestyrelse 2014
  • Centrets bestyrelse 2014
  • Centrets bestyrelse 2014
  • Centrets bestyrelse 2014
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Centrets bestyrelse 2014

Formand, dr.phil. Lars Kaaber, lektor på KU og Gribskov Gymnasium

Næstformand, cand.scient. Ulla Didriksen, Undervisnings- og udviklingsansvarlig- koordinator, Skolejenesten Bornholm

Sognepræst Pernille Østrem, Sankt Stefans Kirke, Nørrebro

Arkitekt MAA, Niels-Henrik Kirkegaard, Tegnestuen ETCETERA-design

Cand.scient. Peter Norrild, tidl. seminarierektor

Medlemsvalgt bestyrelsesmedlem Rolf Larsen

Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen, cand.scient. kulturvejleder Christoffer Jørgensen

Suppleanter:

Arkitekt MAA, Otto Käszner, forhenv. stadsarkitekt i København

Arkitekt MAA, Finn Ploug, forhenv. restaureringansvarlig på Assistens Kirkegård