Catherine O´Neill, marquise de Bonnay

Mindet om for længst afdøde personer er på en kirkegård som Assistens bundet op på de endnu stående og i nogle henseender bevaringsværdige gravsten. Vi plejer at sige at kirkegårdens areal ganget med antallet af begravelser over tid betyder, at op mod 300.000 personer kan være blevet begravet her siden oprettelsen i 1760. Det er langt fra alle der endnu har en sten. Og derfor er det så meget vigtigere at fortælle deres historie.

Et eksempel er Catherine O´Neill, som blev født på Sct. Croix i 1789. Hun var en af H.C. Andersens veninder. Han beskrev hende som “en elskværdig kone der ret behager mig”.

Hendes mand, Charles-Francois de Bonnay, marquis og pair af Frankrig havde været page med hoftjeneste hos kong Ludvig d. 16. og søgte også under revolutionen at værne om adelens og gejstlighedens interesser i et konstitutionelt monarki. Da han i sommeren 1791 blev anklaget for at have medvirket til kongefamiliens mislykkede flugt, emigrerede han til udlandet. Han vendte først tilbage til Frankrig under restaurationen af kongedømmet med kong Ludvig d. 18. i 1814 – 1828. Charles de Bonnay var fra juni 1814 såkaldt ministre plénipotentiaire og fransk gesandt ved hoffet i København og må her have lært Catherine O´Neill at kende.

Hun var 39 år yngre end han og født på St. Croix som datter af en adelig irsk plantageejer. Efter mandens død i 1825 søgte hun tilbage til København, hvor hendes søster var gift med ejeren af Frederiksdal og Aldershvile, tidligere generalguvernør over de vestindiske øer, P. L. Oxholm. Efter søsterens død boede Marquisen på Kongens Nytorv til sin død. Her må hun være stødt ind i H.C. Andersen.

Cahterine O´Neill, Marquise de Bonnay, døde i København i 1879, 90 år efter at hendes ægtemand som ung havde siddet som præsident for den franske nationalforsamling og statsminister under den franske revolution. Hun er begravet på afdeling D.

Catherine O´Neills historie er også historien om de mange kvinder der i håbet om “et godt parti” og med en mindre formue i bagagen, rejste fra de vestindiske øer og søgte lykken i Europa.

Catherine O´Neill, marquise de Bonnay, på sine ældre dage.Charles-François, marquis de Bonnay, président des États généraux et de l'Assemblée constituante