Redaktion: Gitte Lunding, Christoffer Jørgensen, Mette Jensen og Caspar Andreas Jørgensen. 248 sider, 19,5 x 18,5 cm. Med 277 illustrationer (108 i farver). Pris kr 249,00 (ib.). Kulturcentret ASSISTENS. Udgivet 2011.

 

Gennem artikler af forskellige forfattere sætter bogen fokus på de russiske flygtninge der kom til Danmark som følge af den russiske revolution, og belyser det immigrantmiljø der opstod i København. Hvilke betingelser levede de russiske indvandrere under i Danmark efter revolutionen? Hvilken rolle har den russiske kirke spillet og hvordan er det gået med integrationen? Og hvor er de blevet begravet?

“For mange russere, der ikke havde overskud til at blive flaskerensere, modister, hattemagere, bundtmagere og lignende borgerlige hverv, var tilværelsen ikke let. Nogle valgte at begå kollektivt selvmord frem for at friste en utålelig tilværelse i Danmark. Enkelte var så heldige at de fandt kærligheden i Danmark og giftede sig ind i et dansk familieliv”(fra Forord). For mange var København blot et transitpunkt mellem Sankt Petersborg og Vesteuropa.

Blandt de personer som blev i Danmark var der stort set hverken komponister, filosoffer, forfattere eller politikere. “Ikke desto mindre fandtes der et ‘russisk København’, og sporene derfra findes stadig. Blandt levende efterkommere og hos de døde på Assistens Kirkegård”(fra Den russiske indvandring til Danmark efter 1917-revolutionen). På Assistens Kirkegård findes to stykker indhegnet russisk land: Gammel og Ny Russisk Afdeling. De tilhører i dag den russiske menighed i Aleksander Nevsky Kirken i Bredgade. Den kejserlige russiske legation købte brugsretten af den katolske Skt. Ansgar menighed. “De russiske gravsteder på Assistens Kirkegård ligger her stadig og fortæller med deres fremmedartede udseende om folk, der er kommet langvejs fra. Begge afdelinger indeholder de jordiske rester af russiske borgere og deres efterkommere”(fra Forord).

I 1919 kom kejserinde Maria Fjodorovna, den danskfødte prinsesse Dagmar, tilbage til sit fødeland. Som følge af den russiske revolution i 1917 måtte Dagmar flygte Danmark hvor hun boede indtil sin død i 1928. Med Dagmar fulgte et russisk hof og en række andre russiske flygtninge heriblandt Dagmars yngste datter, storfyrstinde Olga og hendes familie. Olga, hendes mand og to sønner købte gården Knudsminde i Ballerup hvor de boede fra 1930 til 1948.

Med sig bragte Dagmar familie, personer fra den tidligere hofstab og sine personlige tjenestefolk. Flere russiske migranter der kom til Danmark i løbet af 1920’erne fortsatte videre til udlandet. Men kejserindens mest trofaste hofstab blev i Danmark. Nogle stiftede familie, nogle skabte sig en ny tilværelse, mens andre ikke kunne omstille sig. I dag lever der stadig efterkommere, bekendte eller venner til disse personer i Danmark.

Bogens artikler omhandler det russiske migrantmiljø, Dagmars tid på Hvidøre i Klampenborg og Olgas tid på Knudsminde i Ballerup. Man kan læse om Pavlovksifamiliens balalajkaorkester og Cecilia Grünwald der var Dagmars kammerfrøken, om Dagmars livkosak Jaschik, hendes hofdame Zinaida Mengden og datteren storfyrstinde Olga. Bogen indeholder desuden appendiks med auktionslisten fra salg af Hvidøres indbo 1929 og en fortegnelse over de begravede russiske migranter på Assistens Kirkegård med biografiske data.

Bogen er rigt illustreret med fotomateriale og affotograferede genstande fra private samlinger samt akvareller og malerier fra Olga-samlingen, bl.a. ‘Dagmars fotoalbum’, ‘Jaschiks fotoalbum’ og ‘Olgas fotoalbum’. Store dele af illustrationsmaterialet har aldrig tidligere været udgivet eller været offentligt kendt.

Bogen er en videreudvikling af et mindre udstillings- og baggrundshæfte som Kulturcentret ASSISTENS udgav i forbindelse med udstillingen ‘Fremmed i Danmark’ i 2006. Den er udgivet i samarbejde mellem Kulturcentret ASSISTENS og Ballerup Museum.

 

UDDRAG AF INDHOLD:

Del 1: Baggrund: flygtninge, migration og det russiske eksilmiljø.  Den russiske indvandring til Danmark efter 1917-revolutionen. Evgeni Pavlovski og balalajkaorkesteret.

Del 2: Dagmar. Farlige forbindelser – Danmark i Rusland. H.C. Andersen og Dagmar – citater fra en dagbog. Europas svigerfar. Skt. Petersborg. En samtale med enkekejserinde Dagmar. Russerindernes gode veninde.

Del 3: Steder. Hvidøre. Storfyrstinde Olga & Rygaard i Gl. Holte. Knudsminde og storfyrstinde Olga-samlingen på Ballerup Museum.

Del 4: Personer. Hoflivet i det gamle tsarrige – et erindringsbillede. Kejserhusets tjenestefolk på Dagmars tid. Timofei Ksenofonowitch Jaschik. Onkel Tjema – den russiske kejsers livkosak. Livkosakken Kirill Poliakoff. Ivan Abramowitch Wiagis – kejserinde Dagmars kammertjener. Grevinde Zinaida Mengden – kejserinde Dagmars hofdame. Min barndoms Kiki – Ruslands mægtigste kvinde. Storfyrstinde Olga. Olga og kunsten. Storfyrstinde Olgas kunstneriske baggrund og virke. Lille Jørgen og storfyrstinde Olgas billedbog.

Del 5: Kirken, menigheden og Assistens Kirkegård. Gyldne kupler – Aleksander Nevsky-kirken i Bredgade. Begravelse i den russisk-ortodokse kirke. Russiske gravsteder på den historiske Assistens Kirkegård.

Appendiks. English summary. Anvendt litteratur.

 

FORFATTERE: Gitte Lunding, Mette Jensen, Caspar Andreas Jørgensen, Boris Weil, Christian Houmark, Susan Hauge Jensen, Anna Thea Petersen, Bent Aabrink, Merete Hauerslev Dejrup, Dorrit Lamprecht, Annika Hvithamar, Karin Vibeke Hyldal Christensen, m.fl.

 

UDGIVERE:

Kulturcentret ASSISTENS

Kapelvej 4, 2200 København N

E-post: center@assistens.dk

Internet: www.assistens.dk

og

Ballerup Museum