Brødrene Abildgaard

Brødrene Abildgaard var først og størst med det nyeste. Det bedste og det mest revolutionerende inden for videnskab og kunst i 1700-årene. Begge havde fra tidlig alder uddannet sig og søgt viden og begge tog del i samfundsdebatten, der kunne være træg i enevældens tid. Begge brødre søgte inspiration i tendenser
Nummer
58

Brødrene Abildgaard

Brødrene Abildgaard var først og størst med det nyeste. Det bedste og det mest revolutionerende inden for videnskab og kunst i 1700-årene. Begge havde fra tidlig alder uddannet sig og søgt viden og begge tog del i samfundsdebatten, der kunne være træg i enevældens tid. Begge brødre søgte inspiration i tendenser udefra, og hjembragte fra deres studieår i Frankrig og Italien epokegørende opfindelser, tekniske fremskridt og  kunstneriske frembringelser. Begge brødre hyldede fornuftstanken og tog afstand fra naturromantikeren Rousseau. Begge blev anset for at være revolutionære.

De mente, at Kundskabs udbredelse og oplysning ikke kunne standses eller tilbageholdes.