Boresnegl hos de døde – hvil i fred

I de kommende uger foretager Metroselskabet en række boringer på Assistens Kirkegård. Boringerne bliver udført på stierne og skal bruges til at overvåge det fremtidige tunnelborearbejde fra Nørrebros Runddel til Nuuks Plads. Borearbejde indledes med forgravninger for at sikre, at de kommende boringer ikke ødelægger eventuelle forsyningslinjer til vand og el
Nummer
58

Boresnegl hos de døde – hvil i fred

I de kommende uger foretager Metroselskabet en række boringer på Assistens Kirkegård. Boringerne bliver udført på stierne og skal bruges til at overvåge det fremtidige tunnelborearbejde fra Nørrebros Runddel til Nuuks Plads. Borearbejde indledes med forgravninger for at sikre, at de kommende boringer ikke ødelægger eventuelle forsyningslinjer til vand og el og for at installere en tørbrønd med dæksel. Hver forgravning bliver tilbagefyldt og retableret samme dag.

Forgravningerne forventes at gå i gang omkring den 20. februar 2013 og selve borearbejdet omkring den 25. februar 2013. Arbejdet forventes at tage fire til fem uger og gennemføres kun i dagtimerne. Enkelte stier vil være afspærret for gennemgående trafik.

Som det fremgår af Metroselskabets tekst bores der nu huller flere steder på kirkegården. Vi savner at få at vide hvor dybt man egentlig graver og hvorvidt Københavns Museum er varskoet?