• Kulturcentret Assistens’ blog
  • Kulturcentret Assistens’ blog
  • Kulturcentret Assistens’ blog
  • Kulturcentret Assistens’ blog
  • Kulturcentret Assistens’ blog
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Kulturcentret Assistens’ blog


Louise og kongen

Grundlovsændringen i 1915 skabte helt nye forudsætninger gennem demokratiske rettigheder til fruentimmer, fattige og andre. I Louise og kongen går vi tilbage til grundloven i 1849 og fortæller historien om Louise Rasmussen der arbejdede sig frem med de erhverv som var åbne for kvinder: teatret og modeverdenen, der af datidens samfund blev betragtet som nærmest prostitution. Louise Rasmussen nød protektion fra højeste sted: Prins Frederik, den senere Kong Frederik d. Syvende, og Carl Berling, kammerherre og direktør for Berlingske Tidende. Hun blev en af tidens mest magtfulde og forhadte kvindeskikkelser. Hendes moder, Juliane Caroline Rasmussen samt Carl Berlings fader, Carl Christian, er begge begravet på Assistens Kirkegård. Louise Ramsussen, der senere blev baronesse, fik ved giftermålet med kongen titel af Lensgrevinde Danner. Hendes rolle i enevældens ophør og som støtte for sin mand, Kong Frederik d. Syvende, var betydelig.

Relaterede emner
Folkestyret og Den Grundlovgivende Forsamling
Fruentimmers valgret
Grundloven, Frederik d. Syvende og grevinde Danner

Dagmar Hansen

Syngepigen fra Stefanskirken blev verdensstjerne og Danmarks første sex-symbol. I en tid hvor kvinders juridiske rettigheder var lig nul, karrieremulighederne få og status betinget af mandens succes, er Dagmar Hansen en ener. Hun var stærk som mønsterbryder, gjorde hvad hun selv ville og udviklede endda tidens første merchandise: postkort med sig selv.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Ny hundelufterkampagne

Ved indgangene på kirkegården har Københavns Kommune opsat skilte/ bannere med en venlig påmindelse om, at hunde skal føres i snor på kirkegården. Så undgår vi forhåbentligt, både hundens efterladenskaber på grave, stier og plæner, og hundepoter der graver på gravstederne!

 

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Wagner på Assistens Kirkegård?

I år kan vi fejre komponisten Richard Wagners 200-års fødselsdag. Der findes flere personer på Assistens Kirkegård, som på den ene eller anden måde kom i kontakt med Wagner, det være sig socialt eller kunstnerisk.

De to mest berømte er forfatteren og digteren H.C. Andersen og heltetenoren Lauritz Melchior.

Førstnævnte rejste Europa tyndt og  besøgte Wagner på en rejse til Zürich. Fredag d. 24. august 1855 skriver han:

Besøgt Componisten Wagner, der tog venligt mod mig, jeg blev der en god halv Time og lovede i Dag at sende ham Hartmanns Sørgemarch over Thorvaldsen”.

H.C. Andersen var ikke udelt begejstret for Wagners musik. Hans samtid foretrak Wagner frem for Mozart – som Andersen bedst kunne lide. Andersen kaldte Wagner for en “effect Componist”.

 

Relaterede emner
Lauritz Melchior
Derfor forlod Melchior Tyskland i 1939
Lauritz Melchior og "The Met"
Lauritz Melchior kronologisk

Winterstürme

I dag d. 18. marts er det præcis 40 år siden den verdensberømte, danske operasanger Lauritz Melchior døde.

Da naturen havde skabt Melchior, knuste den støbeformen og smed den væk – den dag i dag har han ingen afløser” (Sagt af musikhistoriker Michael Scott)

Lauritz Melchiors musikalitet viste sig tidligt. Heldigvis havde hans far ansat en dygtig hushjælp, Kristine Jensen, som tilfældigvis skrev århundredets bestseller “Frk. Jensens kogebog”. Derfor var det hushjælpen der kom til at betale for Lauritz sanguddannelse. Laurits begyndte i det brødløse barytonfag og blev senere verdensberømt heltetenor. I mere end et halvt århundrede satte Melchior dagsordenen for Wagners store roller. Han optrådte 223 gange som Tristan, 183 gange som Siegmund, 144 gange i Tannhäuser, 128 gange i Siegfried, 107 gange i rollen som ældre Siegfried i “Götterdämmerung”, 106 gange i Lohengrin, 81 gange i Parsifal. Dertil kom flere end 2000 koncerter samt flere partier i Verdis operaer Othello og Aïda – heraf 519 gange på Metropolitan Operaen i New York, hvor han arbejdede i næsten 25 år.

Heldigvis var Lauritz Melchior også meget bevidst om mulighederne ved radio og pladeindspilninger. Han var én af de første der lod sig udødeliggøre på lak og vinyl i flere af sine glansroller. Efter 1944 prøvede han endog kræfter med Hollywoodfilm, hvilket var med til at sikre ham den folkelige popularitet han også fik, bl.a. i film med svømmeikonet Esther Williams.

Selvom han i 1945 fik amerikansk statsborgerskab, fyldte hans danske fortid meget i hans liv. Som stifter af og formand for garderforeningen – der betød meget for ham. Derfor ønskede han også at blive begravet i Danmark – på Assistens Kirkegårds afsnit F. Her ligger han sammen med sin 2. hustru “Kleinchen Melchior”. Gravstedet vedligeholdes i dag af foreningen Operaens Venner.

 

 

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


ER HUNDEEJERE DUMMERE END ANDRE MENNESKER?

Dagligt ser man hundeejere slippe deres hunde løs på kirkegården på trods af, at det netop IKKE er en hundegård – men en kirkegård.

Det er skuffende, når man ser hundeejere og deres dyrs adfærd på Assistens Kirkegård. Det er tydeligt markeret ved alle indgange, at hunde skal være i snor! Og det er der en grund til.

Det er måske svært at forstå for hundeejere. Her tænker jeg ikke på folk, der ikke kan læse, men forholdsvis almindelige mennesker, som må formodes at kunne læse – og tænke. Dagligt ser jeg hunde skide på Kuhlaus gravsted. Ved siden af står deres ejer umælende og apatisk og kigger på. Måske ved de ikke hvem Kuhlau var – men de må formodes at kunne se, det er et gravsted hunden pisser og skider på.

 

Konfronterer man hundeejerne med deres adfærd får man typisk flere svar:

1. Den gør ikke noget!

2. Alle andre gør det samme.

3. Hvad kommer det dig ved?

4. Den gør ikke noget!

 

Jo, det gør den! Hunde skider og pisser på gravstederne. Det er jo det, ejerne slæber dem herover for at gøre. De løber rundt og skræmmer andre dyr og mennesker. De graver i de friske gravsteders løse jord og roder i blomsterne.

Det er ikke atomfysik at regne ud, at en kirkegård ikke er et sted for løse hunde.

Derfor:

Tak til de ansvarlige hundeejere, som dagligt færdes på kirkegården med deres hund i snor.

Og til de der lader deres hund skide og pisse på gravstederne: Tænk jer om!

 

Christoffer Jørgensen

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Metro-lastbil smadrer fredet kirkegårdsmur

Hvordan kan det ske, at en lastbil smadrer ind i en mur, uden at den der kører lastbilen meddeler, at der er sket en påkørsel? Sikkerheden omkring METRO-byggeriet har været påtalt flere steder i København. Nu kniber det åbenbart også på Assistens Kirkegård. Det var en forbipasserende, der tog kontakt til os i Kulturcentret ASSISTENS med besked om, hvad der var sket. Vi rettede så henvendelse til Center for Kirkegårde, der straks fik området afspærret. Det virker som om, at der er procedurer, der trænger til en opstramning hos METRO-byggeriet!

Muren, som det drejer sig om, blev bygget i 1880 – tegnet af arkitekt Anton Møller (1844 – 1890). Samme Anton Møller stod for ombygning i Kapellet med indsætning af “kassetteloft” i det højloftede hovedskib, der var åbent til kip indtil 1888 og for udbygningen af inspektørboligen mod Kapelvej. Anton Møller er nu begravet på Assistens Kirkegård. Vi håber, at han ikke roterer i sin grav!

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Boresnegl hos de døde – hvil i fred

I de kommende uger foretager Metroselskabet en række boringer på Assistens Kirkegård. Boringerne bliver udført på stierne og skal bruges til at overvåge det fremtidige tunnelborearbejde fra Nørrebros Runddel til Nuuks Plads. Borearbejde indledes med forgravninger for at sikre, at de kommende boringer ikke ødelægger eventuelle forsyningslinjer til vand og el og for at installere en tørbrønd med dæksel. Hver forgravning bliver tilbagefyldt og retableret samme dag.

Forgravningerne forventes at gå i gang omkring den 20. februar 2013 og selve borearbejdet omkring den 25. februar 2013. Arbejdet forventes at tage fire til fem uger og gennemføres kun i dagtimerne. Enkelte stier vil være afspærret for gennemgående trafik.

Som det fremgår af Metroselskabets tekst bores der nu huller flere steder på kirkegården. Vi savner at få at vide hvor dybt man egentlig graver og hvorvidt Københavns Museum er varskoet?

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Lokalplan vedtaget

Borgerrepræsentationen har den 13. december 2012 vedtaget lokalplan nr. 488 Nørrebros Runddel Metrostationsplads.

Det betyder, at området omkring den nye metrostation “Runddelen” indrettes til park, plads og opholdsareal for metrostationen med hvad dertil hører af cykelparkering, sti- og gangareal. I den nu fredede “Graverbolig” – Nørrebros ældste bevarede bygning – forestiller man sig evt. café eller anden servicefunktion.

Det er imidlertid værd at lægge mærke til plantegningen side 4, hvor hele den historiske Assistens Kirkegård fremtidige opdeling i park, kirkegård og metro/trafikområde er indtegnet.

Se lokalplanen HER

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Agent på kirkegården

En gravstedsinskription kan få mange tolkninger. I dag vakte gravstenen – i muren mod Nørrebrogade på kirkegårdens ældste afsnit – over ”Agent og Viinhandler” stor interesse blandt eleverne fra 4. klasse på Lindehøjskolen i Herlev.

Agent 007 filmkavalkaden i anledning af 50-året for 007 har sat sig spor! At det var en helt anden slags ”agent”, der lå under jorden fik vi så en snak om.

Billedet foroven viser gravstedet for kgl. agent og vinhandler Johan Klingberg og hustru Anna Catharina sidste sommer. Læg mærke til vinranken.

Johan Klingberg, der havde sit agentur (kongeligt bemyndiget handelsvirksomhed) i Næstved og sin vinhandel i St. Kongensgade nr. 45-46 i København, blev portrætteret af Jens Juel i 1767.

Han blev begravet fra Trinitatis Kirke i 1817, i et gravsted der var købt allerede i 1796.

 

På gravstenen kan man læse: ” VANDRER! HER IBLANDT TRÆERNE/ ERE DE ELYSISKE EGNE/ VED DISSES RØDDER FORRAADNE/ AANDER-BOLIGERNE-/VEL! DIG! NAAR DU HER/ VAKT TIL ALVORLIGE TANKER/ ENDNU ROLIG KAN FORLYSTE DIG/ VED STEDETS YNDE/ UDEN AT FØLE GRUND TIL FOR TIDEN/ AT ØNSKE/ ELLER AARSAG, OMSIDER AT GRUE/ FOR FORVANDLINGEN”

 

 

 

 

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !

Side 4 af 6« første...23456