• Kulturcentret Assistens’ blog
  • Kulturcentret Assistens’ blog
  • Kulturcentret Assistens’ blog
  • Kulturcentret Assistens’ blog
  • Kulturcentret Assistens’ blog
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

Kulturcentret Assistens’ blog


Edward Storm

Edvard Storm var optaget af naturen. Han blev en af de første digtere der skrev vers på det norske folkemål. Men hans egentlige virke i København var som skolelærer. Storm ønskede en ny skole der forberedte børnene på livet. “Riis og Ferle kommer aldrig inden for Vore Døre” sagde han. Dengang et helt uhørt princip. En af hans elever var den unge Adam Oehlenschlaeger. Storms tanker fik betydning for Skoleloven af 1814.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Johannes Japetus Steenstrup

Steenstrup tog aldrig en eksamen! Det forhindrede ham dog ikke i at forske i mange ting. Intet emne var for småt – eller for mærkeligt. Han afviste myterne om Sømunken og Kraken – og viste at der var tale om ét havdyr – en kæmpeblæksprutte. Denne forskning fik den franske journalist og forfatter Jules Verne til at interessere sig for havet: Han skrev ”En Verdensomsejling under Havet”. Charles Darwin fik gennem geologen Forchhammer kontakt til Steenstrup. Det blev til et livslangt venskab. Steenstrup var blandt de første, der modtog et eksemplar af Darwins ”Arternes Oprindelse”. I Danmark blev Steenstrup især kendt for sin forskning i rodudviklingen i tørvemoser og som medlem af Bornholmerkommisionen. Steenstrup hævdede, at videnskabsmandens vigtigste egenskaber var fantasien og forestillingsevnen. Det førte ham af og til, til udokumenterede påstande som han vedblev at fastholde! Det mest kendte eksempel, er hans påstand om flynderens vandrende øje! Det forhindrede dog ikke, at Steenstrups brede virkefelt og hans altid imødekommende og venlige støtte til andre videnskabsmænd, fik den største betydning for udviklingen af den naturvidenskabelige tanke i Danmark. Ikke mindst ved oprettelsen af Det Naturvidenskabelige Fakultet i 1850. Gennem sine mange offentlige forelæsninger om alt fra mammutter til skalskiftet hos krebsdyr, opnåede han stor folkelig gennemslagskraft og popularitet.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Christoffer Wilhelm Eckersberg

Eckersberg skabte sammen med forbilledet Jens Juel grundlag for den danske Guldalder. Som professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København i 35 år, blev flere generationer af danske malere påvirket af ham. Hans egen uddannelse var præget af et internationalt udsyn. Og det han bidrog med, at male i det fri, hang godt sammen med hans personlige interesse for nysgerrigt og omhyggeligt at iagttage selv de mindste detaljer: i kunsten, på gåturene, på rejser, i naturen, blandt “menneskehavet” og i familiens skød.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Hvalfangerens datter Kjerstine Hveysel

I en tid uden elektricitet benyttede man i gamle dage andre lyskilder. Tællelys, stearin og tran var den tids kilde til lys. Uden dem var der mørke. Mørke gader, mørke stuer. De stakkels hvaler måtte lade livet men gav os Kierkegaards skrifter og Andersens eventyr.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Michael Strunge

Michael Strunge vedbliver at være en af de vigtigste digtere i en generation af dansk poesi, som er blevet kaldt firserdigtere eller punkpoesi. Michael Strunge udgav 11 digtsamlinger. Den afmagt, Strunge følte over for samfundet, hans vrede og oprør, er ofte det mest markante kendetegn i teksterne. Men han rummede også andre sider. De blev bl.a. udtrykt igennem erotiske digte. Strunge var i perioden op til sin død under behandling på psykiatrisk afdeling på Rigshospitalet. Hans død i 1986 er siden beskrevet som punkkulturens endeligt. Hans sidste ord var: “Nu kan jeg flyve!”.

Digtsamlinger: Livets Hastighed, 1978; Fremtidsminder, 1980; Skrigerne, 1980; Vi folder drømmens faner ud, 1981; Nigger I. Mit nøgne hjerte. Urene digte, 1982; Ud af natten, 1982; Nigger II. Mit nøgne hjerte. Uren poesi og beskidte tanker, 1983; Popsange, 1983; Væbnet med Vinger, 1984; Unge Strunge, 1984 udvalgt af Klaus Høeck og Asger Schnack; Verdenssøn, 1985 (som Simon Lack); Billedpistolen, 1985; BLITZ – 1980; Samlede Strunge – digte 1978-1985, 1995.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


De franske soldatergrave

Første verdenskrig var en militær konflikt, der varede fra 1. august 1914 til 11. november 1918. Den udspillede sig på blodige slagmarker i Europa, men også i Mellemøsten, Afrika og i Sydøstasien. Krigen kostede over ni millioner menneskeliv og blev dermed en af de blodigste konflikter i verdenshistorien. Konsekvenserne af 1. verdenskrig var enorme for det europæiske kontinent. Kejserriget Østrig-Ungarn og det Osmanniske Rige opløstes. Det slagne Tyskland blev omdannet fra monarki til en usikker republik. Statens sammenbrud i Rusland, Oktoberrevolutionen i 1917 og Kejserens abdicering banede vejen for den leninistiske magtovertagelse og dannelsen af Sovjetten.

På katolsk afdeling K på Assistens Kirkegård ligger 23 franske og belgiske soldater begravet. De kom til Danmark, da krigsfangelejrene i Tyskland blev tømt efter krigen.  100.000 fanger blev udskibet til midlertidigt ophold i Danmark, indtil større skibe kunne transportere dem til deres hjemland. Men det var ikke raske mænd der kom til Danmark: vanrøgt, underernæring, plettyfus og spansk syge foruden krigstraumer, man ikke dengang kunne diagnosticere, men kaldte ”granatchok”,  fulgte mange og spredte død også i Danmark.

Begravelsesprotokollen fortæller, at de fleste soldater i krigergraven på Assistens Kirkegård, døde af den spanske syge, der i årene 1918-19 tog livet af over 20 millioner mennesker verden over.

 

 

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Hardenack Otto Conrad Zinck

Zink var den danske Mozart. Fra et hjem med klaver sang han allerede for den daværende konge, Frederik d. femte, i en alder af 5 år. Og som 12-årig havde han af sin fader lært at spille violin, klaver og fløjte. Mulighederne var for en kunstner af hans format ringe i Danmark, så han tog til Hamborg, der dengang var en musikalsk magnet, og hvor den store Bachs søn, Carl Phillipp Emanuel Bach blev hans mentor. 1786 blev han headhuntet til Det Kgl. kapel, som akkompagnatør og syngemester. Det skulle dog blive på det pædagogiske plan, at Zink kom til at præge vores tid, da han som lærer på det første Blågårdens Seminarium kastede sig over sanglæren for de nye seminarister.

Vanskelighederne var store; han havde ingen hjælpemidler, og seminaristerne var ikke mere lærenemme end det kongelige kor. Men hans begejstring for sagen overvandt alle hindringer, og efter nogle års forløb vandrede folk ud på Nørrebro for om aftenen at høre seminaristerne synge trestemmige sange i haven ved Blågården.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Rasmus Rask

En højt begavet særling? gal eller genial? i hvert fald en strålende begavelse. Havde han levet i dag havde Rasmus Christian Rask formodentlig fået en diagnose eller en æres-pris! Rasmus Rask var linguist. Han skrev adskillige grammatikker og arbejdede med sammenlignende fonologi og morfologi. Han tog på forskerrejse til Island og udgav det første grammatiske værk over det islandske sprog. Han foretog også en efter datidens målestok storstilet og imponerende verdens-rejse gennem Rusland til Indien, for at studere og sammenligne sprog. Det usunde klima i Indien blev måske hans død.

Rasmus Rask gravsten på Assistens Kirkegård er en af de mere besynderlige. Forklaringen på stenen og hvordan den knytter sig til Rasmus Rask liv og gerning får du her.l

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Astrid Friis

Kvinder har ikke altid haft lige vilkår og rettigheder og det er bare 100 år siden de fik stemmeret til Folketinget. Danmark fik først en kvindelig professor i 1945! Her kan du se filmen om hende og hendes vej til en akademisk karriere i en yderst mandsdomineret akademisk verden. Selv havde hun og hendes familie tidligt indset, at de måtte klare sig selv. Farfaderen forsvandt og faderen stak af! Og med selvstændige og selverhvervende kvinder i familien, måtte det matriarkalske mønster sætte sine spor. Astrid drømte som barn om at rejse til fjerne lande og blive ingeniør. Og med en studentereksamen fra Karen Kjærs pige-skole på Nørrebro, ville hun være fortsat som skolelærer, hvis ikke hendes fantasi var blevet næret af læsning af historiske romaner.  Hun valgte den akademiske vej. Og her var hun banebrydende som kvinde.

Relaterede emner
Fruentimmers valgret

Sonja Ferlov Mancoba

Sonja Ferlov hører til blandt de væsentligste danske billedhuggere i det 20. århundrede. Hun tog del i de surrealistiske og abstrakte strømninger omkring kunstnergrupperne Linien og Cobra men udviklede sit helt eget, karakteristiske billedsprog. Hun var en del af tredivernes internationale, avantgardistiske eksperimenter. Med værker der virkede provokerende, skabte hun et helt nyt formsprog. Hun valgte at leve størstedelen af sit liv i Frankrig og udfordrede også med sit privatliv både sine danske kunstnerkolleger og det etablerede samfund.

Relaterede emner
Linien
Cobra
Det underste land
Side 2 af 612345...Sidste »