• Kulturcentret Assistens’ blog
  • Kulturcentret Assistens’ blog
  • .
  • .

Kulturcentret Assistens’ blog


Fredelig sameksistens på ASSISTENS

Sommerferien nærmer sig og dermed også mediernes ”agurketid”.

Snart vil aviserne fyldes med Fake News om afklædte mennesker, der soler sig mellem gravstederne, og anden forargelig adfærd på den fredede kirkegård på Nørrebro.

Heldigvis er det Fake News! Assistens Kirkegård er en helt igennem fredelig oase, hvor kirkegårds-, park- og museumsbesøg – i en helt enestående natur – trives side om side.

Her ligger de afdøde midt i livet på en kirkegård, der er elsket og passet på af alle de mange, der benytter den – også rekreativt!

Sidder man langt fra virkeligheden, som den udspiller sig på kirkegården, kan man nemt forestille sig dette eller hint! Vi, der er her i det daglige, siger med H. C. Andersens ord: ”…gå med mig på kirkegården, lad os komme der, når solen skinner og træerne er grønne; lad os gå mellem gravene! hver af disse er som en lukket bog med ryggen op ad, man kan læse titlen, som siger hvad bogen indeholder og siger dog ingenting; men jeg ved besked, ved den fra min fader og fra mig selv. Jeg har det i min gravbog, og det er en bog, jeg selv har gjort, til nytte og fornøjelse; der ligger de alle sammen, og endnu nogle flere!” Fra fortællingen ”Et godt humør”, 1852

 

Illustration: Folkets Nisse, 1875. Tegning

 

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Bag den gule mur II

BAG DEN GULE MUR II er Kulturcentret Assistens’ formidlingsprojekt om en række personligheder begravet på Assistens Kirkegård. Projektet er støttet af Nordea Fonden og udviklet af Kulturcentret ASSISTENS i samarbejde med Keep Talking, der er filmselskabet bag videoproduktionen samt LUCUS, der har spiludviklet. Opsætning og design af QR-koder på Assistens Kirkegård er sket i samarbejde med Københavns Kirkegårde, Københavns Kommune.

Klip, tilrettelæggelse og instruktion: Trine Damgaard; Foto og grader: Daniel Schultz Madsen; B-foto: Aqqalu Thorbjørn Ruge; Lydmixer: Lars Rødbro Boller og Andreas Frostholm; Tonemester: Mads Maretty Sønderup; Research og manuskriptudkast: Caspar Andreas Jørgensen; Fortælling: Christoffer Jørgensen; Research: Anne Cornelius; Producent: Gitte Lunding.

Øvrige medvirkende: Christian Kronman, Ann Hølund, Alicia Jordanova, Kasper Søegaard, Christoffer Just, Lene Villekold, Elisabeth Børch, Viktor Melnikov, Kasper Lykke Hedegaard, Helle Thun, René Wormark, Sigrid Ladekarl, Jesper Hansen, Christian Brabrand.

Tak til: Mads Trans, Kirstine Kørner, Fredrik Strange, Christoffer Just, Maiken Danielsen, Mikkel Hjort Hansen, Designmuseum Danmark, Pernilla La Violette, Vesterbro Kulturhus, Keramikværkstedet, Caroline Arvidson, Louise McHenry, Stefan Grage, Casper Hamalainen, Kastanjevejens Efterskole, Karen Toftlund Krog, Anna Marie Moustsen, Apollo Music Aps, Lars Vesterby Jespersen, Hanne Siboni, Gry Sandholm Jensen, Freesound.org, Charlotte Isabella Jerne, Karen Elsebeth Jensen, Jonatan Leer, Moltkes Palæ, Tommy Tviis, Anne Hvejsel, Koret Ambitus, Stine Reffelt, Gasværksvejens Skole, Camilla Weinreich, Peter Rewers, Gyldendal A/S, Lydia Constance Grønkvist Pedersen, Michael Schmidt-Olsen, Kristian Skårhøj, Camilla Jalk, Hillerød Bibliotek, Det Kongelige Bibliotek, Statens Museum for Kunst, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Merete Hauerslev Dejrup, Ballerup Museum, Lisbeth Lærke, Martin Andersen Nexø-Samlingen, Bornholms Kunstmuseum, Københavns Universitet, Statens naturhistoriske Museum, Nationalmuseet, Museum Sønderjylland, Fredericia Museum, Historiecenter Dybbøl banke, Vadehavscentret, Teatermuseet i Hofteatret, Mikael Christian Hansen, Malin Astor, Mette Ladekarl, Ann Line Thode, Garn&Strik, Stof2000, Amor, Ole Pilgaard, Jakob Juul Toldam, Franca Johanne Jerne Just, Elsebeth Karen Møller, Sidsel Marie Heje, Det danske Filminstitut og mange flere.

 

 

 

 

 

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Brødrene Abildgaard

Brødrene Abildgaard var først og størst med det nyeste. Det bedste og det mest revolutionerende inden for videnskab og kunst i 1700-årene. Begge havde fra tidlig alder uddannet sig og søgt viden og begge tog del i samfundsdebatten, der kunne være træg i enevældens tid. Begge brødre søgte inspiration i tendenser udefra, og hjembragte fra deres studieår i Frankrig og Italien epokegørende opfindelser, tekniske fremskridt og  kunstneriske frembringelser. Begge brødre hyldede fornuftstanken og tog afstand fra naturromantikeren Rousseau. Begge blev anset for at være revolutionære.

De mente, at Kundskabs udbredelse og oplysning ikke kunne standses eller tilbageholdes.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


P. Ipsens Enke terracotta

Fabrikken med bornholmske rødder påbegyndte sin virksomhed på Nørrebro og blev i sine velmagtssdage drevet af en kvinde, enken Christine Louise Ipsen, der sammen med sønnen tiltrak sig international opmærksomhed med keramik i absolut verdensklasse.

Fabrikkens frembringelser erhvervede i årenes løb 56 prisbelønninger af 1. klasse og er blandt andet repræsenteret på følgende offentlige institutioner i verden: Neue Pinakothek i München, Nationalmuseum i Stockholm, Los Angeles Museum i Californien, Cleveland og Brooklyn Museerne, Carnegie Instituttet i Pittsburgh, Finlands nationalmuseum i Helsinki, Metropolitan Museum of Art i New York, Designmuseum Danmark i København, Les Amis des Musees de la ville de Mons, Bruxelles, National Arts Club i New York og Letlands nationalhistoriske museum i Riga.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Martha Wærn

Det wærnske institut blev oprettet i 1814 som opdragelses- og undervisningsinstitut for piger. Instituttet indgik i 1921 et samarbejde med Mariaforbundet. Fra Matador-serien husker vi pigen med det hvide tørklæde og den altid gentagne “Av min arm”! Men fortidens pigeopdragelse var bestemt af forestillingen om, at kvinden var svagere end manden, og at hendes placering var i hjemmet. Kvindens behov for kundskaber blev ikke alene anset som begrænset, men der var biologisk sat en grænse for, hvor meget hun måtte og kunne lære. Martha Wærns eget liv viser med al tydelighed noget andet.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Niels Neergaard

Niels Neergaard var politiker, historiker, konseilspræsident og finans- og statsminister i skiftende regeringer i tiden omkring 1. verdenskrig. Neergaard stod bag de første sociallove, bl.a. forløbere for folkepension, sygeforsikring og arbejdsløshedsunderstøttelse. Og så satte han sammen med andre kampen for kvinders stemmeret og rettigheder på dagsordenen, og banede i kulisserne vejen for valgretsspørgsmålet og den nye grundlov i 1915. Sit livs største udfordring fik han, da han efter Påskekrisen 1920 blev stats- og finansminister. Efterkrigstidens finanskrise og Landmandsbankens krak gjorde det politiske liv uroligt, men det lykkedes alligevel hans regering at gennemføre en række vigtige sociale reformer, som fik betydning for det moderne samfund.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Giuseppe Siboni

Guiseppe Siboni var operasanger, komponist, sangpædagog og frimurer. Han bragte den italienske opera med sig til Danmark, da han i 1819 blev ansat som syngemester ved Det kongelige Teater på Kongens Nytorv i København. Her fik han meget hurtigt kontakt med indflydelsesrige kredse, og efter at have optrådt to gange ved hoffet gav han 13.1.1819 sin præsentationsaften på Det kgl. teater; to dage efter havde han en 11-årig kontrakt som direktør for teatrets syngeskole, dansk indfødsret og titel af kammersanger. Han befæstede hurtigt sin stilling ved teatret, hvor han – med hoffet i ryggen – snart fik afgørende indflydelse på alt hvad der hed syngespil og opera. Med sin charme, dannelse og faglige dygtighed blev Siboni snart en yndet gæst i de fornemme kredse i København. Han giftede sig ind i den stenrige grosserer Erichsen-familie og hans datter i den stenrige Tuteinfamilie.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Christian Jürgensen Thomsen

Christian Jürgensen Thomsen blev fra 1816 leder af ”Den kgl. Commission til Oldsagers Opbevaring” (Oldsagskommissionen), der trængte til en kærlig hånd. Dén anses som Nationalmuseets forgænger. I den forbindelse udførte han et pionerarbejde med at indsamle og kategorisere oldsager. Hans mest skelsættende indsats var udviklingen af tredelingen af oldtiden i sten-, bronze- og jernalder. Thomsen regnes blandt grundlæggerne af det kulturhistoriske museumsvæsen. Hans arbejde fik enorm betydning for udviklingen af den arkæologiske videnskab. Og så blev han sendt til Paris for at fiske en invitation ud af kejserparret til grevinde Danner….

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Jens Bang

Jens Bang planlagde og projekterede Assistens Kirkegårds store udvidelse i begyndelsen af 1800-årene og tegnede Nørrebros endnu stående ældste bygning, graverboligen med den græske tempelfacade på Runddelen. Han var et produkt af oplysningstiden og fik som læge stor betydning for menneskets sundhed i en tid hvor dét ikke betød det store: fødselsstiftelsen, sindssygehospital, anatomiske forelæsninger, oplysning om korsettets skadelighed og begravelser i fri natur. Alt for at gøre livet lettere, sikrere og sundere for sine medborgere og således en fornem repræsentant for oplysningstidens begreber om borgerdyd.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !


Claes Fredrik Horn

Horn var adelsmand til fingerspidserne, men blev med sit engagement i sammensværgelsen og mordet på den svenske kong Gustav d. tredje opfattet som revolutionær. Det skete på den tid, hvor den franske revolution tvang kongemagten på retur og frihedsrevolutioner skyllede ind over verden. Resultatet var en total omvæltning af Europa og betød omvæltninger for alle. Den frihedselskende adelsmand, der spillede fløjte og skrev digte blev hvirvlet ind i den mest dramatiske historie.

Relaterede emner

Ingen Relaterede emner !