Besøg

Assistens Kirkegård er en grøn oase på et tæt befolket Nørrebro. Tællinger har vist, at over 10.000 personer dagligt går gennem kirkegårdens porte. Nogle benytter kirkegården som et grønt åndehul på cykelturen på vej til og fra arbejde og skole. Andre går tur med hund eller barnevogn eller spiser madpakken i kirkegårdens parkrum. Andre igen besøger kirkegården som en kulturhistorisk have, hvor man lige hilser på nogle af de mange afdøde og kigger på gravsten. Kirkegården er også stedet hvor venner og pårørende besøger gravsteder for afdøde venner og slægtninge. Og så er kirkegården fyldt med mange turister fra ind- og udland, samt de mange besøgende der deltager i Kulturcentrets aktiviteter. Kulturcentret ASSISTENS varetager kulturaktiviteter, forskning og formidling.

 

Assistens Kirkegård er åben

I vinterhalvåret oktober-marts kl 07.00 – 19.00

I sommerhalvåret april-september kl 07.00 – 22.00

Kirkegårdsadministrationen træffes på 33669100

 

Kulturcentret Assistens er åben

I forbindelse med aktiviteter (se vores kalender)

I forbindelse med forudbestilte omvisninger

I forbindelse med vores offentlige søndagsomvisninger hver søndag fra kl. 13.45

Vi træffes dagligt på mail center@assistens.dk eller på centertelefonen 35371917

 

Store dele af Assistens Kirkegård er i dag udlagt som kirkegårdspark, og her er du velkommen til at slå dig ned og nyde de grønne og historiske omgivelser. De centrale dele af kirkegården er fortsat aktivt begravelsesområde. Her nedsættes der kister og urner hver uge, og pårørende besøger deres gravsteder. På de dele af kirkegården bedes du af hensyn til de pårørende ikke tage ophold. Det er ikke tilladt at cykle på kirkegården andet end på de to tværgående akser: poppelalleen og stien fra Nørrebrogade til Hans Tavsens park. Cyklister skal udvise størst mulig hensyn til andre. Hunde skal holdes i snor.

 

Toiletter

Det offentlige toilet findes i den gule bygning ved siden af indgangen Kapelvej 2. I forbindelse med åbningen af metroen i 2019 bliver der flere offentlige toiletter tilgængelige for kirkegårdens besøgende, i graverboligen på afdelig G ved metronedgangen.